Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TRIANGEL

  Trianguł, triangolo, trójkąt, perkusyjny instrument muzyczny o nieokreślonej wysokości dźwięku, składający się z pręta metalowego zgiętego w kształcie nie domkniętego trójkąta równoramiennego, w który uderza się stalową pałeczką; z łac. triangulum 'trójkąt*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROGLODYCI

  W staroż. ogólna nazwa licznych ludów antyku stojących na niskim stopniu rozwoju, mieszkających w różnych stronach świata, przede wszystkim jednak na afrykańskich wybrzeżach M. Czerwonego, na płd. od Egiptu, w głębi Afryki, w Arabii, na Kaukazie, na płd. od dolnego biegu Dunaju.

  Wg pisarzy staroż...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREMO

  Długie stojące lustro, zazw. w ozdobnej ramie, dające odbicie całej postaci; z fr. trumeau 'przestrzeń między parą okien, lustro zajmujące tę przestrzeń'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREN (1)

  Ogon długiej sukni damskiej, jej część wlokąca się po ziemi; dawn. pociąg; dawn. tabor wojskowy; fr. traine 'tren (sukni); włok (sieć)' i train 'chód; bieg; orszak; pociąg kolejowy; tabory' od trainer 'ciągnąć'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREN (2)

  Lit., muz. utwór opiewający, opłakujący osobę zmarłą, wychwalający jej zalety, elegijna pieśń lamentacyjna, jeden z gatunków liryki żałobnej, znany poezji hebrajskiej (zob. Jeremiasz), starogreckiej (m.in. Simonides z Keos, Pindar), starorzymskiej (Newiusz, Owidiusz, Stacjusz), renesansowej (Jan...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRETIAKOW Pawieł M.

  1832-98, Kupiec moskiewski, który od 1856 rozpoczął kolekcjonowanie prac malarzy ros., gł. tzw. pieriedwiżników (prąd realistyczno-demokratyczny w malarstwie ros. w 2. poł. XIX w., członkowie Towarzystwa Objazdowych Wystaw Artystycznych), po 36 latach działalności przekazał Moskwie 1200 obrazów, rzeźb i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRECENTO

  (wym. treczęnto) Nazwa XIV wieku w odniesieniu do dziejów kultury włoskiej; wł. '300', skr. od 1300, tj. liczby, po której rozpoczyna się numeracja lat XIV w.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREWIR

  Nm. Trier, fr. Treves, ang. Treves, miasto nad Mozelą w Nadrenii-Palatynacie (zach. RFN), blisko granicy z Luksemburgiem; w 15 pne. zał. przez Rzymian osada Augusta Treverorum (od zamieszkałego tam germańskiego plemienia Trewerów), później rozbudowana kolonia rz., w IV w. rezydencja cesarska, od ok. 780...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREFNY (1)

  Wg żydowskich przepisów relig. nie koszerny, rytualnie nieczysty a. niezdatny do użytku (konsumpcji); z jid. trefie) z hebr. terefa 'zwierzę rozszarpane przez dzikie zwierzęta; rozszarpane mięso'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRĘDOWATA

  Stefcia Rudecka, bohaterka tytułowa powieści (1909) Heleny Mniszkówny (właśc. Heleny Rawicz Radomyskiej z Mniszek Tchórznickich), powieści w szczególny sposób sławnej i osławionej, będącej zarazem bestsellerem 20-lecia międzywojennego, tematem wersji teatralnych, filmowych i „najgłośniejszym płodem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /1 813

  praca w formacie txt

Do góry