Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Paul Verlaine (1844 — 1896)

  Uznany przez symbolistów za ich duchowego przywódcę i nazywany przez nich „księciem poetów” — sam odżegnywał się ód przynależności do jakiejkolwiek szkoły. Poezja jego jest niesłychanie różnorodna, pełna zarówno parnasistowskiej harmonii, jak i symbolistycznych tajemnic, niesłychanie śmiała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powieść — oskarżenie - Lalka

  Lalki Prusa nie ma powodu streszczać. Jest znana zarówno z oryginału, jak i ze swojej wersji filmowej. Zakładając więc, ae wszyscy znamy jej treść, postarajmy się odpowiedzieć na pytanie:

  o czym ta powieść mówi, co jest jej tematem? Czyżby nieszczęśliwa miłość kupca Wokulskiego do hrabianki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /11 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arthur Rimbaud (1854 — 1891)

  Wszystkie swoje utwory poetyckie napisał między 1‘6 a 19 rokiem życia, po czym zerwał całkowicie z literaturą i rozpoczął niezwykle awanturnicze życie, niemal na marginesie społecznym (przebywał wtedy w Afryce i na Bliskim Wschodzie). Poezja jego wyrosła z ostrej reakcji na łagodny romantyzm i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk Sienkiewicz (1846 — 1916)

  Urodził się w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia w warszawskiej Szkole Głównej. Początkowa studiował medycynę, później — filologię. Debiutował jako dziennikarz u schyłku lat sześćdziesiątych, ogłosił również dwa studia krytycznoliterackie o Mikołaju...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /2 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stephane Mallarme (1842 — 1898)

  Poeta silnie związany z parna-sizmem i symbolizmem. Jego twórczość poetycka, ilościowo skąpa, wyraźnie nawiązująca do poglądów estetycznych Baudelaire’a — była ogromnie popularna wśród symbolistów i utorowała drogę francuskiej awangardzie poetyckiej XX wieku. Do najbardziej znanych należą poematy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk Sienkiewicz — twórca polskiej noweli

  Podobnie jak większość kategorycznych sądów tego typu tak i stwierdzenie zawarte w tytule nie wytrzymałoby szczegółowej krytyki historycznoliterackiej. Rzecz jasna, zna polska literatura gatunek noweli na długo przed Sienkiewiczem i posiada wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie. Jednakże zdanie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /12 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eliza Orzeszkowa (1841 — 1910)

  Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie koło Grodna. Po wczesnym zamążpójściu (1858) mieszkała w majątku męża na Podlasiu. W roku 1863 brała czynny udział w powstaniu, m. in. ukrywała Romualda Traugutta. Po upadku powstania majątek Orzeszków został skonfiskowany, a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maurice Maeterlinck (1862 — 1949)

  Poeta, dramaturg i eseista belgijski, piszący po francusku, laureat nagrody Nobla (1911). Twórczość Mae-terlincka najpełniej i najkonsekwentniej wyraża założenia symbolizmu. Najsłynniejszym zbiorem poezji są Cieplarnie (1889).

  Do najbardziej popularnych dramatów należą: Ślepcy (1891), Peleas i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander Świętochowski — albo zmiana warty

  Artykuł Aleksandra Świętochowskiego My i wy pojawił się w warszawskim „Przeglądzie Tygodniowym” w roku 1871, w okresie krystalizacji zasad pokoleniowej ideologii młodzieży pozytywistycznej i miał na celu przyśpieszenie tego procesu oraz doprowadzenie podziałit pokoleniowego do sytuacji dychotomicznej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /8 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Dickens (1812 — 1870)

  Urodził się w rodzinie biednego urzędnika, wcześnie musiał rozpoczynać pracę zarobkową w fabryce.

  Od 1832 r. pracował jako sprawozdawca parlamentarny londyńskich dzienników. W tym czasie zaczął publikować pod pseudonimem swoje pierwsze utwory literackie, w r. 1836 zebrane w osobnym tomie. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 723

  praca w formacie txt

Do góry