Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  UŚMIECH

  Por. Śmiech. Uśmiech losu szczęśliwe wydarzenie. Uśmiechnięta Polka zob. Regelinda. Uśmiech przez łzy zob. Łzy. Zdało mi się, że widzę uśmiech Wszechświata wł. mi sembiava un riso dell'universo, z Boskiej Komedii, Raj, 27, 4 (zob. Komedia), Dantego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URSZULA

  Imię żeńskie z łac. ursula 'niedźwiedziczka' od ursa 'niedźwiedzica', może przetworzone ze st.-g.-nm. imienia, może od hros 'rumak'; używane w Polsce śrdw., również w formach Orszula, Warszula, Wirszula; w XIX w. staromodne, u Augusta Wilkońskiego, wraz z Kunegundą i Petronelą, tworzą prowincjonalną...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /2 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTGARD

  Jótunheim, st.-skand, 'zewnętrzna dzielnica', mit. skand, jeden z Dziewięciu Światów, ojczyzna olbrzymów, znajdująca się na najdalszych północnych krańcach wszechświata, dokąd jednak sięga jeden z korzeni jesionu Igdrasil; zob. Drzewa (Drzewo wszechświata). Kraj ten odwiedził bóg Thor (zob.), któremu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URSZULANKI

  (czarne), Zakon św. Urszuli Unii Rzymskiej, zgromadzenie zakonne zał. w 1535 w Brescii (Włochy płn.) przez Anielę Merici, w 1612 przemianowane na zakon ścisły; w Polsce od 1857. Głównym celem zakonu jest wychowywanie dziewcząt.

  Urszulanki szare pop. nazwa polskiego zgromadzenia zakonnego zał. w 1920...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZĄD

  Organ władzy publ., instytucja działająca w jakiejś dziedzinie życia społ.; stanowisko, funkcja, obowiązki spełniane przez kogoś w hierarchii państwowej a. innej.

  Ilekroć powołuję kogoś na urząd, tworzę stu niezadowolonych i jednego niewdzięcznika powiedzenie króla fr. Ludwika XIV (ok. 1680) wg...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZECZE

  Miejscowość w obwodzie mińskim, na wschód od Słucka (Białoruś. SRR), w której w 1737-1846 istniała huta szkła założona przez Annę z Sanguszków Radziwiłłową, produkująca wyroby na wysokim poziomie artystycznym, do poł. XVIII w. głównie zwierciadła na wzór weneckich, później też szlifowane i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USSHER James

  (wym. ąszer), 1581-1656, Historyk i teolog irlandzki, członek Trinity College w Dublinie (1599-1605), arcybiskup Armagh od 1625. Jego głównym dziełem było studium chronologiczne Annales Veteris,et Novi Testamenti łac., 'Kroniki Starego i Nowego Testamentu', 1650-54, kronika historii świata od dnia stworzenia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URIM I THUMMIM

  Hebr., 'nauka i prawda a. światło i doskonałość', nazwa dwu przedmiotów niewiadomego kształtu, zrobionych z nieznanego materiału, noszonych przez kapłanów żydowskich w naramienniku, później przez arcykapłana w napierśniku, prawdop. w związku z wróżeniem a. z próbami rozpoznania woli Jehowy: jeden z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UROCZYSKO

  Dawn. charakterystyczny, wyróżniający się, łatwy do zapamiętania element krajobrazu, jak kopiec, kurhan, stos kamieni, krzaki itd., wyznaczający granice majętności; część lasu, rzadziej pola, łąki, o charakterystycznej lud. nazwie topograficznej, wiążącej się niekiedy z jakąś legendą a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UROCZYSTOŚCI RZYMSKIE

  Wł. Feste Romane część trzecia i ostatnia (1929) impresjonistycznego' tryptyku symfonicznego Ottorina Respighiego (pozostałe części to Fontanny rz. i Pinierz.) składająca się z 4 części: 1. Igrzyska, 2. Jubileusz, 3. Ottobrata i 4. Befana (zob.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt

Do góry