Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  „Wesele” Wieszcza Wyspiańskiego

  Dzieje polskiej literatury nie notują drugiego przypadku kariery równie błyskawicznej: trzy lata po debiucie pisarz, dostrzegany wprawdzie, ale tylko obiecujący, przeistoczył się w narodowego wieszcza. Awans to nadzwyczajny. Jeszcze niedawno malarz przede wszystkim. Jeszcze niedawno jeden wśród wielu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /12 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stefan Żeromski (1864 — 1925)

  Urodził się w Strawczynie w ziemi kieleckiej. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Do gimnazjum chodził w Kielcach, potem studiował w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Warszawie. Trudna sytuacja materialna zmusiła go do przerwania studiów, Żeromski podejmuje pracę nauczyciela domowego w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Rittner (1873 - 1921)

  Urodził się we Lwowie. Pochodził ze spolszczonej rodziny niemieckiej. Od 1884 r. zamieszkał na stałe w Wiedniu, na życzenie ojca, gdzie ukończył studia prawnicze. Później podjął pracę jako urzędnik i do r. 1918 pracował w Ministerstwie Oświaty.

  Jako literat debiutował w krakowskim dzienniku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leopold Staff (1878 — 1957)

  Urodził się we Lwowie, gdzie spędził młodość i gdzie studiował. Studia romanistyczne kontynuował za granicą. Podróżował po Włoszech i Francji. Tutaj zaznajomił się z nowymi kierunkami artystycznymi, z filozofią F. Nietzschego, dokładnie zgłębił kulturę europejską. Staff był wybitnym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /2 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć powstańca - Rozdziobią nas kruki, wrony...

  Opowiadanie Stefana Żeromskiego Rozdziobią nas kruki, wrony... ukazało się w wydaniu książkowym w zbiorze pod takim samym tytułem w Krakowie w r. 1895. Miejsce wydania ma tu pewne znaczenie; Żeromski przebywał wówczas w Szwajcarii i książkę tę, zawierającą utwory niecenzuralne z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /9 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co się zdarzyło w małym domku? - W małym domku

  Dramat Rittnera W małym domku jest o trzy lata wcześniejszy od Moralności Pani Dulskiej. Pod względem wnikliwości ujęcia problematyki moralnej prześciga jednak ten ostatni utwór prawie o trzy dziesięciolecia. Pytanie o istotę moralności jednostki, o granice osobistej odpowiedzialności za świat, z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /12 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liryka Młodej Polski na tle poezji francuskiej

  Tadeusz Boy-Żeleński z właściwą sobie złośliwością sformułował w 1907 roku taką „definicję” poety modernistycznego: „modernista — znaczy chłopak, co wszystko robi na opak”. Złośliwość polegała tu na tym, że wierszyk był dedykowany profesorowi historii literatury i rektorowi Uniwersytetu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /26 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gabriela Zapolska (1857 — 1921)

  Urodziła się w Podhajcach na Wołyniu w rodzinie ziemiańskiej. Po nieudanym małżeństwie z porucznikiem gwardii carskiej zerwała ze swoim środowiskiem i rozpoczęła karierę aktorską, najpierw na scenachTamatorskich, potem zawodowych. W r. 1882 występowała w teatrze krakowskim. W 1889 r, wyjechała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /2 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kasprowicz (1860 — 1926)

  Urodził się w Szymborzu na Kujawach w rodzinie chłopskiej. Studiował w Lipsku i Wrocławiu. W 1888 r. przeniósł się do Lwowa, gdzie w 1904 r. otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych i od r. 1904 był profesorem literatury porównawczej na Uniwersytecie Lwowskim, a nawet przez rok rektorem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Kołtun? Co to za okaz” - Moralność Pani Dulskiej

  Po dwudziestu latach przeczytałem na nowo Moralność Pani Dulskiej — jakże to świetnie napisane, jaki znakomity tekst! Przeczytajcie to na przykład:

  dulska: — Żadnej moralności, żadnych zasad... zbyszko: — Żadnego płaszczyka ideologicznego — jak mamcia. dulska: — To się na tym skończy, że jeszcze do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /13 311

  praca w formacie txt

Do góry