Język angielski /476 prac/

 • Ocena brak

  What to do during the job interview to make a good impression?

  Job interviews are never easy. But most of people must cross for them. There are many ways to make a good impression during the job interview. If you are woman you should be smartly dressed, but you shouldn’t wear too much make-up or jewellery. This could annoy employer. If you are a man you should wear a suit...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Maksymilian Dodano /15.11.2011 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Should young people receive money?

  In my opinion young people should receive pocket money. It’s only the way to conquer some independence. Everybody has needs. Young people also. They sometimes need to buy something for themselves. For example: to buy records, sweets, magazines or clothes. But they often spend money on alcohol, drugs and cigarettes...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Maksymilian Dodano /15.11.2011 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  What’s the best way to learn a foreign language?

  Most people in the world learn foreign languages. Everyone has their definite way to learn them. I also know many ways to learn a foreign language, which are the best in my opinion. First way: we could be reading magazines or newspaper in English. Thanks to this we learn a lot of words. It’s very interesting and...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Maksymilian Dodano /15.11.2011 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Learning foreign languages

  You must also know foreign languages when you have any foreign TV channels and you want to understand something from programmes or films. If you know English you can understand words of music hits you hear on MTV, VIVA or on the radio and which are sung in English most frequently. A lot of computer programmes and...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /15.11.2011 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stress

  result in sth - powoduje (coś)

  not willing - nie pragnący

  get rid of - pozbyć się

  completely - całkowicie

  avoid - unikać

  relieve - pozbyć się (stresu)

  saliva - ślina

  paleness - bladość

  undesirable - niepożądane

  failure - niepowodzenie

  deride - wysmiewać

  settle important matter...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /15.11.2011 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Travelling - wypracowanie

  >

  >

  >

  >

  >

  sacrifice - poświęcać

  get to know – dowiedzieć się

  broaden our mind – rozwija nasze umysły

  induce - skłonić

  marvellous - wspaniały

  fortunately - na szczęście

  take part - brać udział

  habits - zwyczaje

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /15.11.2011 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Animals - wypracowanie

  replace sth with sth - zastępować coś czymś

  housing estates - osiedla

  admire - podziwiać

  justified - uzasadnione

  artificial - sztuczne

  mice - myszy

  rat - szczur

  kennel - schronisko

  stray - bezpańskie

  proof - dowód

  tormented - męczone

  leather - skóra zwierzęca

  breed - hodować...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /15.11.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem of crime in modern society

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /15.11.2011 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generation gap

  >

  >

  >

  >

  >

  get rid of... - pozbyć się...

  common - popularny, często spotykany

  neglected - zaniedbany

  devote - poświęcać

  rebellion - bunt

  matters - sprawy

  to force sth to upon sb - narzucać coś komuś

  punish - karać

  prohibit - zakazywać

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /15.11.2011 Znaków /3 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Men and women

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  hard-working - pracowity

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /15.11.2011 Znaków /3 478

  praca w formacie txt

Do góry