Informatyka /77 prac/

 • Ocena brak

  DTP - Skład fotograficzny

  Większość urządzeń do fotoskładu przechowuje informacje dotyczące ułożenia dokumentu w pa­mięci komputera. Także tekst, po tym jak zosta­nie zapisany za pomocą klawiatury, zostaje zapa­miętany. Następnie komputer zostaje podłączony do urządzenia fotoskładowego, zwykle wyposa­żonego w laser...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstają publikacje elektroniczne w DTP?

  Nowym aspektem DTP jest powstawanie doku­mentów, których przeznaczeniem nie jest druk, lecz odczytanie i obejrzenie na ekranie. Tego ty­pu publikacje elektroniczne - na przykład cyfro­we encyklopedie - są często rozpowszechniane na dyskach CD-ROM lub za pośrednictwem sieci komputerowej. Acrobat...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy drukowania z komputera

  Odpowiednie oprogramowanie pozwala na uzy­skanie materiału gotowego do reprodukcji, jed­nak najnowsza generacja sprzętu umożliwia pominięcie tej fazy produkcji i drukowanie bez­pośrednio z komputera. Każdy proces drukowa­nia składa się z pewnych podstawowych kroków, mających na celu odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostateczna forma dokumentu DTP

  Grafiką rastrową nazywamy obrazy otrzymane z przekształcenia ilustracji wielotonalnych w układy punktów (białych, czarnych lub barw­nych), których wielkość i kształt odpowiada jasności danych miejsc. W wyniku rastrowania obrazy komputerowe przekształcane są w bitma­py. Urządzenia wykorzystywane w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki i czcionki

  Skład tekstu wymaga, żeby w systemie zainstalo­wane były czcionki. Czcionka jest to zbiór zna­ków (liter, cyfr i znaków interpunkcyjnych) cha­rakteryzujących się jednym stylem i rozmiarem. Czcionki mogą wchodzić w skład danego progra­mu, można je także w miarę potrzeb dodawać do systemu. Czcionki...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skanowanie i bitmapy

  Skaner działa na podobnej zasadzie jak kseroko­piarka, z tą różnicą, że zamienia on kolory i od­cienie skanowanej ilustracji na kod numeryczny -kod za pośrednictwem którego komputer obrabia wszelkiego typu dane. Skanowany obrazek zosta­je oświetlony, następnie odbite światło wraca do skanera. Tu pada...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolisz PC czy Apple?

  Co wolicie, PC czy Apple?

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Karierowicz Dodano /31.01.2012 Znaków /25

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Za co lubisz Facebooka?

  Za co najbardziej lubisz facebooka? Dlaczego warto z niego korzystać?

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Sandra Dodano /31.01.2012 Znaków /70

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zrobić screena?

  Pomocy! Robię wszystko jak piszą i nie wychodzi...:(

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Sandra Dodano /31.01.2012 Znaków /54

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne komputery

  Głównymi częściami składowymi współczesnego komputera osobistego są: monitor, klawiatura, płyta główna z procesorem i układami pamięci, twardy dysk, napęd dysków elastycznych, czyli dyskietek, czytnik płyt CD oraz mysz. Do tego można dołączać jeszcze drukarkę, skaner, głośniki, mikrofon...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /5 485

  praca w formacie txt

Do góry