Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Renesans w Polsce - Jakimi drogami przenikała kultura renesansu do Polski?

  Wzorem do naśladowania były Włochy, gdzie udawali się już nie tylko duchowni, ale szlachta i bogaci mieszczanie. Odbycie podróży naukowej do kolebki humanizmu i odrodzenia było obowiązkowym etapem i punktem w zdobywaniu wykształcenia. W przeciwnym kierunku z Włoch do Polski na początku XVI w. przybywali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co renesans karoliński dał Europie?

  Przede wszystkim był on pierwszą próbą powrotu do kultury antycznej ( później podobne próby wznawiane były podczas panowania niemieckiej dynastii Ottonów, renesansu dwunastowiecznego, a także wtedy gdy po średniowieczu nastała epoka renesansu właściwego ). Dzięki temu, iż przepisywano dzieła twórców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans karoliński

  Słowo renesans kojarzymy zazwyczaj z wielkim nurtem kulturowym w XV-XVI w., w którym odnalazł odbicie kryzys średniowieczne-go poglądu na świat i kształtowanie się nowej mieszczańskiej ideologii; nurt ten zachwiał autorytetem kościoła, odwrócił umysły od ideałów pozaziemskich, za-interesował się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /5 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie Starożytnego Egiptu

  Wierzenia religijne starożytnych Egipcjan.

  Plan :

  1. Wprowadzenie.

  a ) położenie

  b ) warunki naturalne, klimat

  c ) struktura władzy w państwie

  2. Historia religii.

  3. Najważniejsi bogowie.

  a ) dziewiątka heliopolitańska

  b ) ósemka hermopolitańska

  4. Świątynie egipskie.

  a ) wnętrze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /21 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religia Rzymu

  Na początku w państwie Rzymskim był religia poligeniczna, którą zapożyczyli od Greków. Dlatego też ich bogowie byli odpowiednikami Greckich bogów np.: Jowisz odp. Zeusa, Marsa odp. Aresa (bóg wojny), Neptun odp. Posejdona (bóg mórz) oraz wielu innych. Wierzeniom tym byli oddani aż do pierwszych wieków n.e...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Solona - Ateny po reformach Solona

  Według tradycji Solon opublikował swe prawa na tablicach wystawionych na rynku i po odebraniu od obywateli przysięgi, że żadnego z nich w ciągu dziesięciu lat nie złamią, udał się w podróż. Obawy Solona, co do losów reformy okazały się słuszne, z jego utworów wynika, że był on narażony na ataki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Solona - Archont Solona

  W tej sytuacji arystokracji zdecydowała się pójść na ustępstwa i zgodziła się na przeprowadzenie reform przez Solona, zubożałego arystokratę, który dzięki handlowi dorobił się majątku. Znamy go nadto jako utalentowanego poetę. Odegrał on poważną rolę w późniejszej wojnie toczone przez Ateny z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Solona - Informacje Ogólne

  594 r. p.n.e. - archont Solon przeprowadził w Atenach reformy.

  Unieważnił długi, dłużników sprzedanych do niewoli kazał wykupić za państwowe pieniądze.

  Prawa i obowiązki obywateli uzależnił od posiadanego majątku.

  Podzielił Ateńczyków na 4 klasy majątkowe:

  1. Pięćsetmiarowcy -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Peryklesa

  Obalenie władzy Aeropagu było koniecznym warunkiem do dalszej demokratyzacji ustroju. Zwycięztwo Peryklesa oznaczało ostateczne ugruntowanie rządów ludu, demokracji. Głównymi organami władzy była rada, zgromadzenie ludowe oraz sądy przysięgłych.

  Propaganda arystokratyczna określała demokrację ujemnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Klejstenesa

  Zwycięztwo Spartan oddało władzę w ręce arystokracji i jej przywódcy Izagorasa, który chciał przywrócić system istniejący przed Solonem. Dzięki Klejstnesowi doszło do powstania ludu, który obalił Izagorasa.

  Klejstnes był z pochodzenia arystokratą, lecz zerwał z tą grupą, i zdecydowanie stanął po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /1 158

  praca w formacie txt

Do góry