Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój folwarku pańszczyźnianego w Polsce

  Folwark pańszczyźniany to wielkie gospodarstwo rolne (szlacheckie) oparte na pańszcyźnianej pracy chłopa, przymusowej i bezpłatnej nastawionej na eksport. Rozwój folwarku pańszcyźnianego w Polsce był uwarunkowany czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Geneza folwarku pańszcyźnianego w Polsce wiązała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /4 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój demokracji szlacheckiej

  Ważne przemiany dokonały się w XIII wieku w strukturze społeczeństwa polskiego.

  Ich istotą był proces niwelacji różnic w grupach społecznych podporządkowanych prawu książęcemu i równocześnie wytwarzania się większych grup typu stanowego. Przez pozyskiwanie ogólnych przywilejów grupy te coraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /16 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci rozbiór Polski - Znaczenie rozbiorów

  Trzeci rozbiór wymazał Rzeczpospolitą z map Europy. Z państwa polsko-litewskiego, liczącego w połowie XVIII wieku około 725 tys. km kwadratowych i 12,2 miliona mieszkańców Rosja zagarnęła w sumie 62% terytorium i 45% ludności, Prusy - 20% ziem i 23% ludności, Austria - 18% terenów i 32% populacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci rozbiór Polski

  Jeszcze w trakcie walk Rosja, Austria i Prusy starały się zająć jak największe tereny. W 1795 roku podpisano porozumienie rozbiorowe. Prusy uzyskały większą część Mazowsza z Warszawą i tereny Litewski po Niemen. Austria zdobyła resztę Małopolski z Krakowem i Lubelszczyznę po Pilicę i Bug. Tereny na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugi rozbiór Polski - Tadeusz Kościuszko

  Na wieść o zwycięstwie pod Racławicami w Warszawie 17 kwietnia 1794 roku wybuchło powstanie. Żołnierze, rzemieślnicy i lud miasta pod wodzą szewca Jana Kilińskiego uderzył na ambasadę i garnizon rosyjski - po dwóch dniach pozostałe niedobitki wojsk rosyjskich opuściły miasto. Wilno zostało opanowane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugi rozbiór Polski - Insurekcja Kościuszkowska

  Drugi rozbiór Polski i rządy targowiczan wywołały w kraju falę niezadowolenia. Rodacy nie pogodzili się z utratą tak wielkich obszarów. Patrioci w kraju jak i za granicą przygotowywali powstanie przeciw zaborcom. Przywódcę insurekcji widziano w Tadeuszu Kościuszce - bohaterze wojny o niepodległość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugi rozbiór Polski - Rzeczpospolita w okresie rozbiorów

  Po przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 roku król Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Została ona stworzona w 1791 roku przez hetmanów Potockiego, Rzewuskiego i Branickiego i miała na celu obronę starego porządku przy pomocy carycy rosyjskiej Katarzyny II. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie państwa polskiego

  Druga połowa XII i cały wiek XIII określany jest w dziejach Polski jako czas rozbicia dzielnicowego lub rozdrobnienia feudalnego. Okres ten zapoczątkowany został wraz ze śmiercią Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, który na mocy wydanej przez siebie, jeszcze za życia, ustawy sukcesyjnej zwanej powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /12 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rosja na drodze do mocarstwowości

  Okres tzw. “wielkiej smuty” w Rosji kończy się w 1613 r., gdy carem zostaje Michał Fiodorowicz Romanow. W tym momencie Rosja była jeszcze słaba, ale utrzymała niezależność. Wkrótce podnosi się jej potencjał gospodarczy, wzmacnia władzy carów, a Rosja rozszerza swoje terytoria (co przede wszystkim odbywa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /5 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rosja i Prusy za czasów Piotra I i Wilhelma I. Habsburgowie - wybrani władcy i wydarzenia

  Rosja

  Piotr I Wielki - gruntownie zreformował państwo; w sferze obyczajowej - /na bojarów/ golenie brud, noszenie stroju europejskiego, palenie tytoniu, kobiety miały brać udział w życiu towarzyskim, nowy kalendarz juliański, nowy alfabet; wojsko - stały pobór rekruta do wojska, służba przez szlachtę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /2 644

  praca w formacie txt

Do góry