Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój przemysłu na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

  Do połowy XX wieku żadna część Europy Wschodniej nie mogła uchodzić za teren, na którym przemysł odgrywałby role dominującą w życiu gospodarczym lub społecznym. W odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej, w których zasadnicza rewolucja przemysłowa w wielu przypadkach dokonała się o sto lat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /16 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kapitalizmu przemysłowego

  Statki parowe. Pierwsza połowa XIX wieku przyniosła wiele doniosłych odkryć naukowych w zakresie chemii, fizyki i biologii. W ślad za tymi odkryciami rozwijała się także technika. Zaczęto stosować maszynę parową nie tylko jako siłę poruszającą urządzenia przemysłowe, ale także przy środkach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /7 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ NAUKI, TECHNIKI I KULTURY W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU I NA POCZĄTKU XX WIEKU

  1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

  - 1895 r. - Niemiec Wilhelm Konrad Roentgen odkrył promienie "X" charakteryzujące się niezwykłą zdolnością przenikania przez materię. Na cześć wynalazcy nazwane promieniami Roentgena.

  Zastosowanie: Fizyka, nauki techniczne i medycyna.

  - Maria Skłodowska-Curie i jej mąż...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /5 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ GOSPODARCZY ŚWIATA W KOŃCU XIX WIEKU

  1. Moim zdaniem szczególne znaczenie dla rozwoju różnych dziedzin kultury miała żarówka, jak i kamera.

  Gdy Thomas Edison w 1879 roku wynalazł szklaną bańkę, która w połączeniu z prądem zaczynała świecić, nastąpiła wielka rewolucja w dziedzinie kultury, jak i gospodarki. Teraz wieczorne spotkania na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /2 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Reforma monetarna

  W XIV wieku w Polsce wzrastała rola pieniądza w wielu dziedzinach ekonomii. Drobna moneta denarowa, stała sie niewystarczająca w większych transakcjach. W tym celu nastąpiło przejście na monetę groszową, grubszą. Reforma została zapoczątkowana we Włoszech. Metalem, z którego wybijano u nas monety...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Rozwój kontaktów handlowych

  W Polsce w XIV wieku żywo rozwijał się handel. Świadczyło to o polepszeniu się polskiej sytuacji ekonomicznej. Mamy tu do czynienia z eksportem i importem, a także tranzytem. Do Polski materiały sukiennicze przychodziły głównie drogą morską. handel ulegał poważnym przeobrażeniom. Handlowano suknami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Przemiany w górnictwie

  Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju polskiej gospodarki był rozwój górnictwa. Początki górnictwa sięgają połowy XIIIw., kiedy to odkryto sól kamienną najpierw w Bochni, a potem w Wieliczce. W końcu zaczęto wydobywać sól kamienna, w przeciwieństwie do czasu wcześniejszego, kiedy to korzystano wyłącznie z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Rozwój miast i życia miejskiego

  Postępy osadnictwa szły w parze z rozwojem miast. Z jednej strony był to proces narastania elementów gospodarki towarowo-pieniężnej, a z drugiej w grę wchodziła świadoma akcja zakładania miast, która nawet zakłócała proces samorzutnej urbanizacji. W różnych dzielnicach Polski proces urbanizacyjny był...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Dalsze postępy osadnictwa wiejskiego

  W XIV w. Polska była terenem bardzo pomyślnego rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej. Przyczynił sie do tego dorobek stulecia poprzedniego. Czynnikiem zewnętrznym przyspieszającym rozwój był odpływ ku wschodowi kapitałów z Europy zachodniej, przeżywającej właśnie kryzys feudalnej struktury ekonomii i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Przemiany w ustroju państwowym

  Państwo polskie w XIIIw. składało się w zasadzie z wielu od siebie wzajemnie niezależnych państewek. Zwierzchnia władza pryncepsa przestała praktycznie istnieć już za Kazimierza Sprawiedliwego, mimo teoretycznych aspiracji wielkoksiążęcych tego władcy. Leszek Biały podtrzymywał często tytuł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt

Do góry