Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie i działalność Rządu Polskiego na emigracji

  Utworzenie rządu polskiego we Francji - 30.09.39: Gdy 17.09.39 armia radziecka zaatakowała ziemie polskie Rząd Polski udał się do Rumunii, by stamtąd dowodzić wojskiem. Prezydent, premier i inne ważne osobistości były internowane z ziem Rumunii. Prezydent korzystając z prawa jakie dawała mu konstytucja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /6 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - KALENDARIUM WALK SPARTY I ATEN O HEGEMONIĘ W GRECJI

  446

  Zawarcie pokoju trzydziestoletniego między Spartą (Związkiem Peloponeskim) a Atenami (Związkiem Mor-skim).

  444

  Wygnanie z Aten przez ostracyzm Tukidydesa, przywódcy (po Kimonie) stronnictwa umiarkowanego.

  444 - 429

  Rządy Peryklesa w Atenach, okres największego rozkwitu Aten. Perykles, przywódca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /6 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - ATEŃSKI ZWIĄZEK MORSKI I ZWIĄZEK PELOPONESKI

  Grecja i Sparta powołały do życia Związki mające im pomóc w osiągnięciu przywództwa w Grecji.

  W skład Ateńskiego Związku Morskiego weszło ok. 200 państw - miast położonych na wyspach Morza Egejskiego i częściowo w środkowej Grecji oraz na wybrzeżu Azji Mniejszej . Państwa członkowskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /4 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - ATENY

  Ateny leżały w Attyce , suchej i mało urodzajnej krainie Grecji Środko-wej , której największym bogactwem była rozwinięta linia brzegowa , obfitują-ca w naturalne przystanie . poprzedzielane górami równiny zamieszkiwała lud-ność trudniąca się uprawą roli i ogrodnictwem , tereny górzyste...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /3 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - SPARTA

  Sparta zajmuje odrębne miejsce wśród greckich polis . Zajmowała w płd. części Peloponezu żyzną dolinę rzeki Eurotas wraz z całą Lakonią i Mesenią .

  W połowie X w.p.n.e. na tereny Lakoni , w wielkim stopniu wyludnione u schyłku epoki mykeńskiej napłynęła ludność dorycka . Państwo Sparta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /3 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rywalizacja mocarstw w Chinach

  W ciągu trzech lat pomiędzy 1896 a 1899 dokonał się szeroko opisywany podział Chin. Inicjatywę przejęła Rosja starając się ograniczyć potęgę japońską. Natomiast na Chinach cały czas spoczywał obowiązek spłacenia kontrybucji, na które państwo nie miało pieniędzy. Doprowadziło to do ogromnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /7 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy heretyckie

  W Kościele katolickim herezje to poglądy sprzeczne z dogmatami wiary. Heretycy podlegali karze śmierci przez spalenie na stosie. Ruchy heretyckie były jedną z konsekwencji rozłamu w Kościele. Główne herezje XIV i XV wieku to :

  - poglądy angielskiego teologa Jana Wyclifa, że Kościół jest...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch soborowy - herezje XIV - XV w.

  1. Dlaczego doszło do ruchu soborowego?

  2. Jakie były cele tego ruchu?

  3. Jak przebiegał?

  4. Czym się skończył?

  Ad. 1 W XIV w. papiestwo stało się bardziej państwem prawa niż celu, do którego zostało powołane. Papiestwo jako instytucja posiadało w swoim ręku wymiar sprawiedliwości ( prawo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /4 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH ROBOTNICZY (XIX / XX w.)

  Socjalizm i ruch robotniczy .

  Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego .

  ll poł. XlX w. to szczególnie burzliwy rozwój społeczeństwa przemysłowego na ziemiach polskich . Szczególne znaczenie mają tutaj ziemie Królestwa Polskiego , które z jednej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /12 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH NARODOWO WYZWOLEŃCZY NA ZIEMIACH POLSKICH

  Ruch narodowo-wyzwoleńczy to masowe i powszechne dążenie danej narodowości do uzyskania suwerennego, niepodległego bytu państwowego wolnego od wpływów obcych państw. Obejmuje wszystkie grupy społeczne, które charakteryzuje ta sama tożsamośc narodowa . Wyraża się w oporze zbrojnym przeciwko wrogowi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /12 268

  praca w formacie txt

Do góry