Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj na wybranych przykładach kulturę średniowiecza w Polsce

  ŚREDNIOWIECZE - ogólna charakterystyka epoki

  1. Ramy czasowe:

  Terminem tym określa się epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Początek średniowiecza wiąże się z 476 r. n.e., tj. upadkiem Cesarstwa Zachodniorzymskiego, schyłek zaś z wydarzeniami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /15 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sanacja po śmierci Piłsudskiego

  Umiera Piłsudski. Obóz sanacyjny nie jest stabilny. Chcą przeprowadzić zmiany, co doprowadza do kryzysu. Uaktywnia się opozycja - Narodowa Demokracja - miała nadzieje, że to ona zdobędzie władzę. Komuniści (1918 - 1938) wykorzystują kryzys i uaktywniają się za pomocą Niemiec i Moskwy (pieniądze)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym - Informacje Ogólne

  Lacjum to kraj w Italii środkowej na wybrzeżu Morza Tyrreńskiego,położony między Etrurią a Kampanią. Od północy graniczył z plemionami Sabinów i Marsów. Od wschodu z Samnium. Część zachodnią zamieszkiwali Latynowie. Głównym ich miastem był Rzym. Część wschodnią zamieszkiwali Wolskowie i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /4 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZEŹBA GRECKA - Informacje Ogólne

  Dziedzina plastycznej twórczości symbolicznej, której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych. Rzeźbą nazywa się również powstałą kompozycję. We współczesnym rozumieniu rzeźba jest autonomiczną dziedziną twórczości opartą na działaniach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /11 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzemiosło w późnośredniowiecznym Wrocławiu

  Przystępując do badania rozwoju rzemiosła we Wrocławiu stwierdzić trzeba, że obfite źródła w tym kierunku pochodzą dopiero z początku XV w. Czasy wcześniejsze musimy sobie nieraz dosyć hipotetycznie odtwarzać, poprzestając w wielu przypadkach na analogiach czy wnioskach z czasów wcześniejszych i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /32 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczpospolita w XVII w.

  1.Rzeczpospolita szlachecka za pierwszych Wazów

  Nowa dynastia.

  Po śmierci Stefana Batorego królem został królewicz szwedzki Zygmunt III Waza ,siostrzeniec Zygmunta Augusta.Jako katolik i zwolennik kontrreformacji był nie lubiany w protestanckiej Szwecji ,dlatego Szwedzi usunęli go z tronu.Jego polityka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII w.

  Po pierwszym rozbiorze mimo utraty 30 % terytorium i 35 % ludności Rzeczpospolita Polska nadal była państwem wielkim i stosunkowo ludnym. Szlachty było ok. 700 tys. w tym 0.5 mln. szlachty drobnej ( o niskim posiadaniu ). Mieszczan było ok. 500 tys. , chłopów 6.5 mln. , Żydów 900 tysięcy. Politykę zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /4 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZĄDY WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

  Czasy rządów Władysława Łokietka przypadały na bardzo trudny okres w naszej historii. Polska była otoczona przez mocarstwa , które posiadały wrogie plany dotyczące jej ziem. Fakt zjednoczenia kraju pod ręką jednego władcy kładł cień na ich zamiary. O ile łatwo było wpływać z zewnątrz na losy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /17 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okupacja niemiecka

  Ziemie polskie pod administracje niemiecką: terytorium podzielono na 2 części. Większość wcielono bezpośrednio do Rzeszy. Z reszty utworzono Generalne Gubernatorstwo podzielone na 4 dystrykty. Na jego czele stanął Hanz Frank urzędujący na Wawelu. Tereny włączone do Rzeszy miały być germanizowane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /4 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okupacja radziecka

  Podział ziem Rzeczpospolitej Ziemie polskie miały być podzielone wg. Paktu Ribbentrop-Mołotow skorygowanego 28.09.39. Granica ta przebiegać miała wzdłuż Pisy, Narwi, Bugu i Sanu Polska została podzielona: 51% - okupacja radziecka, 48% - okupacja niemiecka, 1% Wileńszczyzna (przekazana Litwie). Okupanci...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /3 766

  praca w formacie txt

Do góry