Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Skutki I wojny światowej

  W obecnych czasach I wojna światowa traktowana jest jako kataklizm. Uważa się, iż politycy i dyplomaci oszukiwali się nawzajem, co w następstwie spowodowało wybuch II wojny światowej. Jednak 80 lat wcześniej sądzono inaczej. Wiele ludzi dostrzegało w wojnie pewne korzyści. Wiele państw osiągnęło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /6 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sierpień 80 r. - Informacje Ogólne

  Na początku 1980 r. istniały w Polsce wszelkie przesłanki zasadniczej zmiany: władze PZPR nie potrafiły zapobiec chronicznemu kryzysowi systemu, społeczeństwo zaś nie chciało żyć po staremu. Głównym dylematem pozostawała zewnętrzna kontrola ZSRR. Wystarczyła niewielka podwyżka cen na początku lipca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /1 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siedem cudów świata

  1. Piramidy w Gizie

  Wybudowano je około 4500 lat temu i są to najstarsze budowle wśród siedmiu códów świata(inne zbudowano 2500 do 2000 lat temu).Przetrwały one do dziś.

  2. Wiszące ogrody w Babilonie

  Były szczególnym zjawiskiem,ponieważ zbudowane zostały w sercu pustyni.

  3. Świątynia Artemidy w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm Wielki (1788 - 1792)

  1. Geneza Sejmu Czteroletniego

  2. Reformy Sejmu

  3. Konstytucja 3 Maja

  1. w latach 80-tych XVIII w. doszło do konfliktu Rosji i Turcji. Mówiło się o wybuchu wojny. Z propozycją sojuszu do Rosji zwróciła się opozycja magnacka i dwór królewski. Dwór królewski chciał wzmocnić władzę króla. Obóz magnacki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /2 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm rozbiorowy (1773 - 1775)

  1. Sejm rozbiorowy

  2. Powołanie Rady Nieustającej

  3. Utworzenie Komisji Edukacyjnej Narodowej

  1. Zwołanie sejmu rozbiorowego, zarządzał ambasador rosyjski w Warszawie Otto von Stackelberg. Marszałkiem sejmu został Adam Poriński. Sejm we wrześniu 1773 zatwierdził rozbiór. Sejm obradował do kwietnia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm niemy

  Sejm niemy z 1717 r. i jego reformy

  Obie strony wywołanej przez Augusta II wojny domowej oglądać się zaczęły za mediacją Rosji. Wojska Piotra I wkroczyły na Litwę, a poseł carski podyktował pod koniec 1716 r. warunki pokoju między królem i szlachtą. Podpisany w Warszawie traktat "pacyfikacyjny"...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm konwokacyjny

  Pod koniec panowania Augusta III Sasa nastąpił rozkład wew. państwa. Wobec bezwolności władcy władzę sprawowali karierowicze i miernoty, z wszechwładnym ministrem saskim Henrykiem Bruhlem i marszałkiem nadwornym Jerzym Mniszkiem część światlejszych magnatów i szlachty skupiona wokół Czartoryskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm czteroletni

  Okres sejmu Czteroletniego był nazywany okresem królewsko-ambasadorskim i przypadł akurat na rządy S.A.Poniatowskiego wspólnie z ambasadorem rosyjskim w Warszawie Otto von Stackelbergiem. Obradował on w Warszawie od 6.X.1788 do 29V.1792 roku. Do jego zwołania doszło na jesieni, za zgodą carycy Katarzyny II...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm 1921 - 1926

  Wiosną 1921r.,wraz z uchwaleniem konstytucji,zakończeniem wojny polsko-radzieckiej i zasadniczymi rozstrzygnięciami granicznymi, Rzeczpospolita wkroczyła w okres pokojowej stabilizacji.Nikt już nie wątpił,że okres narodowej niewoli przeszedł do historii.Łatwiej było jednak zrzucić panowanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /4 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schyłek średniowiecza - Informacje Ogólne

  Zmierzch Średniowiecza to formuła prosta ,ale najpierw należy się zastanowić nad paroma sprawami. Czy chodzi po prostu o takie stwierdzenie, że każda epoka kiedyś zaczyna się, przezywa okres wzrostu, stabilności i później wkracza w pewnym etapie, w epokę schyłkową. Historyka jest właśnie skłonna do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /33 813

  praca w formacie txt

Do góry