Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Słowianie - Państwo Bułgarskie

  W 680 r Bułgarzy pod wodzą Asparucha przekroczyli Dunaj i rozpoczęli budowę państwa na terenach zasiedlonych przez południowych Słowian, tocząc przez wiele lat wojny z Bizancjum. Narzucili Słowianom własną organizację państwa. Utrzymała się tam długo instytucja wielkiego chana oraz silna organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Pierwsze państwa słowiańskie

  Tworzyły się wspólnoty obejmujące kilka większych plemion. Jedno z nich narzucało swoje zwierzchnictwo innym drogą podboju wewnętrznego. Tak powstawały pierwsze plemiona słowiańskie.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Struktura polityczna

  Grupy rodzin tworzyły niekiedy wspólnotę terytorialną zwaną opolem. W okresie zagrożenia lub w czasie zajmowania nowych ziem opola łączyły się w większe organizmy plemienne. Przemiany te wiązały się z rosnącym zróżnicowaniem majątkowym. Rządził wiec plemienny, zdominowany przez możnych. Spośród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Struktura społeczna i gospodarka

  Plemiona słowiańskie choć rozproszone utrzymywały znaczne podobieństwo języków i organizacji społecznej. Podstawową jednostką społeczną była rodzina (rodzice, synowie z żonami, dzieci, niekiedy dalsi krewni). Mieszkali i gospodarowali wspólnie. Zespoleniu rodziny sprzyjał kult przodków, a także kult...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Wierzenia Słowian

  Naczelnym bóstwem Słowian, panem świata i władcą błyskawicy czczonym na rożnych terenach był bóg Perum. Znany był również Swarożyc-Daćbóg- bóg słońca, Wołos i inni. Istniała wielka liczba bóstw niższych (rusałki, wiły, strzygi), które mogły pomagać jak i szkodzić ludziom. Słowianie długo nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Plemiona słowiańskie

  W V/VI wieku Słowianie opanowali ziemie w dorzeczu Wisły i Warty. W czasie wędrówek ludów w I tysiącleciu naszej ery plemiona słowiańskie znacznie rozszerzyły swe siedziby, opanowując całe dorzecze Dniepru, oprócz terenów nad samym Morzem Czarnym, dorzecze górnej Wołgi, ziemie między Odrą a Łabą oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Początki osadnictwa w Europie Środkowo - Wschodniej

  Ludy pierwotne rzadko kiedy zajmowały to samo terytorium przez wiele tysiącleci, Europa była raczej terenem nieustannych migracji. W dorzeczu Odry, Wisły i Dniepru dopiero od początku II tysiąclecia p.n.e. można zaobserwować pewną ciągłość osadniczą. Około 1800-1700 p.n.e. ludy zamieszkujące...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie, powstanie Polski

  SŁOWIANIE - Plemiona słowiańskie: Słowianie zachodni (polskie, pomorskie, połabskie, serbołużycke, czeskie, morawskie, słowackie); wschodni (ruskie); południowi (serbowie, chorwaci, słoweńcy); bałtowie (prusowie, jaćwingowie, litwini, łotysze); Wierzenia Słowian: naczelny bóg Perun, dalej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /6 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Informacje Ogólne

  Słowianie zaliczają się do ludów indoeuropejskich. W II wieku n.e. opanowali oni ziemie w dorzeczu Wisły, Warty i środkowego Dniepru. W czasie dalszych wędrówek opanowali całe dorzecze Dniepru (oprócz terenów nad Morzem Czarnym), dorzecze górnej Wołgi, ziemie między Odrą i Łebą oraz znaczną część...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /4 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki wojen polskich w XVII wieku

  Następstwa wojen polsko-szwedzkich ,polsko-rosyjskich i polsko-tureckich były do siebie podobne. Różnice są jednak bardziej widoczne na tle politycznym niż społecznym.

  Wojna trzydziestoletnia zmieniła układ sił w siedemnastowiecznej Europie. Udział i rola odegrana przez Rzeczypospolitą w tej wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /6 684

  praca w formacie txt

Do góry