Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Stosunki polsko - tureckie w XVII w.

  1.Wojny polsko-tureckie w I połowie XVII w.

  Trzecim obok Inflant i Rosji kierunkiem zaangażowania sił Rzeczypospolitej była Ukraina i graniczące z nią lenna tureckie.

  Ludność ukraińską nazywano Kozakami . Wyprawiali się oni do miast tureckich nad Morzem Czarnym , płynąc drogą wodną (Dnieprem) na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /3 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki Polsko - Niemieckie w XX wieku

  1900-1904-polityka germanizacyjna; nacjonalizm niemiecki głosił hasła o wyższości kulturalnej, gospodarczej i organizacyjnej Niemców. Niemcy walczyli z kościołem katolickim, a w szkołach wprowadzili język niemiecki zamiast języka polskiego. Zdecydowanie utrudniali ludności polskiej nabywanie ziemi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /23 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki Polsko - Krzyżackie

  Kontakty między Polską a Krzyżakami zaczęły się kiedy to w 1225 roku Konrad Mazowiecki zwrócił się do Krzyżaków proponując im, by w zamian za nadanie im ziemi chełmińskiej podjęli się obrony pogranicza mazowieckiego od strony Prus. Problemy Polski z krzyżakami skończyły się po podpisaniu pokoju po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /46 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki Polski z krajami sąsiednimi

  Na wiele lat przed śmiercią Kazimierz Wielki zapewnił następstwo tronu w Polsce dynastii węgierskiej. Układ miał obowiązywać tylko w przypadku bezpotomnej śmierci naszego monarchy. Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami,17 listopada 1370 zasiadł na polskim tronie Ludwik Węgierski, siostrzeniec...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /8 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI POLSKO - KRZYŻACKIE OD XIII DO XVI W.

  W dobie rozbicia dzielnicowego książę Konrad Mazowiecki znalazł się w uciążliwym sąsiedztwie Prusów. Ze względu na to, że nie mógł dać sobie z nimi rady, poradzono mu by sprowadził do swojego księstwa bezrobotny podówczas Zakon Rycerzy Najświętszej Marii Panny. Zakon ten był utworzony w Ziemi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /24 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek władzy świeckiej i duchowej w świetle wypowiedzi cesarzy i papieży

  Zarówno cesarstwo i papiestwo miało ambicję by przejąć panowanie nad światem co doprowadzało ich do licznych sporów. Papiestwo wierzyło, iż biskup Rzymu jest następcą św. Piotra (najważniejszego wśród apostołów, któremu Chrystus powierzył kierowanie swym kościołem na ziemi). Fakt ten miał być...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /13 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Sumer

  Cywilzacja sumeryjska,czy mezopotamska była najstarsza,ugruntowała się ok.3500r.p.n.e.

  W ciągu pierwszych dziewięciuset lat swej historii Sumerowie żyli w miastach rządzonych przez królów.Niektóre z nich miały bardzo stary rodowód;powstawały na miejscach,gdzie w prehistorycznych jeszcze czasach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /6 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Rzym - Mennictwo rzymskie okresu republiki

  Jako pieniądz przedmonetarny służyło do V w. p.n.e bydło , po łac. pecus , stąd prawdopodobnie pecunia - pieniądz. Formą dalszą pieniądza były pojawiające się w tym czasie kawałki nieobrobionego brązu - aes rude , które występowały również w innych częściach Italii. Dalszym bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Rzym - Powstania niewolników w Rzymie

  W latach 136 - 132 p.n.e doszło do wielkiego powstania niewolników na Sycylii , któremu przewodził Syryjczyk Eunus. Niewolnicy utworzyli państwo oparte na wzorach hellenistycznych a królem obrali samego Eunusa. Powstańcy do których dolączyła bedota wiejska opanowali dużą część wyspy i na swoją stolicę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /3 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Rzym - Niewolnictwo w Rzymie

  Równocześnie z rozwojem gospodarczym zwiększać się zaczęła liczba niewolników , dostarczanych przez ciągłe wojny. Wzrastać też zaczęła ich rola w życiu ekonomicznym Rzymu. Z zachowanych przekazów można wnioskować , że liczba niewolników w Rzymie była duża. Wskazywałyby na to zakaz wyłącznego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt

Do góry