Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Sztuka Mezopotami

  Mezopotamia zajmuje szczególne miejsce w dziejach cywilizacji. W jej północnej części - późniejszej Asyrii - powstały i rozwinęły się jedne z najwcześniejszych kultur rolniczych, a na południu - w późniejszym Sumerze i Babilonii - powstały najstarsze miasta. Przez niemal trzy tysiąclecia - do podboju...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /5 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka Egiptu

  Starożytny Egipt był jedną z najbardziej rozwiniętych cywilizacji. Terytorium Egiptu obejmowało pradolinę Nilu.

  Egipcjanie jako jedni z pierwszych wymyślili pismo - Hieroglif służący do zapisu słów.Sztukę egipską cechuje usankcjonowana religijnie ciągłość tradycji, czerpanie wzorów z natury, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /4 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Salerno - Konstantyn Afrykańczyk

  W średniowieczu powstało przekonanie, że choroba jest karą za grzechy. Najskuteczniejszym lekarstwem była łaska boska lub współdziałanie aniołów i świętych. W wiekach średnich stosunek do wiedzy empirycznej jest wysoce negatywny (empiryk = nieuk). Mimo wszystko największa w Europie i najsławniejsza, w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo we wczesnym średniowieczu

  Miedzy X-XIII wiekiem następuje rozkwit średniowiecza. Językiem obowiązującym w Europie była łacina. Na mocy IV soboru laterańskiego, papież Innocenty III w 1215 roku nakazał przy każdej parafii i katedrze zakładać szkoły, aby przygotowywały one młodych chłopców do służby Bogu. Z czasem jednak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /3 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo w średniowieczu - NAUCZYCIELE OKRESU ŚREDNIOWIECZA

  Z chwilą rozwinięcia się szkół kościelnych nauczycielami byli duchowni świeccy lub zakonni, chociaż zdarzał się wypadki, że uczyli również ludzie świeccy. Nauczyciel - scholasticus, magister, doktor mógł uczyć w szkole kościelnej tylko wtedy, gdy posiadał odpowiednie zezwolenie . W każdej szkole...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /2 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo w średniowieczu - ŚWIECKIE WYCHOWANIE RYCERZY I RZEMIEŚLNIKÓW

  Wychowanie w średniowieczu objęto niewielki procent młodzieży. Dzieci chłopskie nie uczyły się ani w szkołach kościelnych ani tym bardziej w szkołach mieszczańskich. Przygotowywanie do życia większości młodzieży magnacko-szlacheckiej i mieszczańskiej odbywało się poprzez zorganizowane przyuczenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo w średniowieczu - POWSTANIE I ROZWÓJ UNIWERSYTETÓW

  Średniowiecze charakteryzuje się gwałtownym wzrostem zainteresowań naukowych, określanych nawet mianem "małego renesansu". Za pośrednictwem uczonych arabskich średniowieczna scholastyka przyswoiła sobie dzieła Arystotelesa i innych filozofów antycznych, a średniowieczna nauka - oryginalne dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /2 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo w średniowieczu - ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOŁ ŁACIŃSKICH

  Chrześcijańskiej Europie Zachodniej zaczęła zagrażać niemal ciemnota. Ratunkiem przed nią zaczęły się stawać się zakładane od VI wieku klasztory, w których uczono mnichów czytania i pisania. Pierwszy klasztor benedyktynów założono na Monte Cassino w 529 r. Nauka pisania i czytania wynikała z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo w średniowieczu - ORGANIZACJA WYCHOWANIA I SZKOLNICTWA W ŚREDNIOWIECZU

  Chrześcijańskie średniowiecze wyszło z kultury antycznej, ale ze względu na jej pogański charakter nie mogło jej popierać ani też z niej korzystać. Kościół mimo pierwszych prób godzenia wiedzy świeckiej z religią, co wynikało z jej własnych interesów do nauki starożytnej i szkół ją kultywujących...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /4 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo w drugiej Rzeczypospolitej

  Omawianie większości dziedzin życia w czasach dwudziestolecia międzywojennego w Polsce jest wyjątkowo trudne z powodu dwóch ściśle powiązanych ze sobą faktów. Pierwszy z nich to odzyskanie niepodległości przez naszą ojczyznę po 123 latach niewoli. Wynika z tego olbrzymia ilość przemian jakie musiały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /14 759

  praca w formacie txt

Do góry