Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  ANGIELSKO-HISZPAŃSKA WOJNA 1727--1729

  (francusko-hiszpańska wojna). W 1725 hiszpański dyplomata Jan Willem, książę Ripperda (1680-1737), podpisał trak­tat wiedeński i tym samym doprowadził do przymierza między królem Hiszpanii Fili­pem V (1683-1746) a cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Karolem VI (1685-1740). Austria zobowiązała się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /2 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO.FRANCUSKA WOJNA 1542--1546.

  Po 1453 (patrz stuletnia wojna 1337-1453) stosunki angielsko-fraiicuskie były napięte i na ogół nieprzyjazne. Król Anglii, Henryk VIII (1491-1547), od którego zale­żała równowaga sił między Francją i Świę­tym Cesarstwem Rzymskim, w 1511 sprzy­mierzył się z cesarzem, w dwa lata później zaatakował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1202--1204.

  Gdy angielski król Jan I (1167--1216) uprowadził narzeczoną francuskiego szlachcica i nie stawił się na wezwanie sądu, by odpowiedzieć za to przestępstwo, francuski król, Filip II (1165-1223), for­malnie senior Jana, uznał go za winnego i wobec tego zgłosił roszczenia do jego francuskich posiadłości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1549--1550.

  Mimo traktatu pokojowego koń­czącego ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJ­NĘ 1542-1546 Francuzi dążyli do odzys­kania Boulogne, wywierając w tym celu nacisk na Anglię. Nękali Anglików akcjami na pograniczu wojny: posunięciami dyp­lomatycznymi, pomocą, jakiej udzielali Szkotom w ANGIELSKO-SZKOCKIEJ WOJNIE 1542-1549...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1213--1214.

  Dążąc do odzyskania ziem w pół-nocno-zachodniej Francji utraconych na rzecz króla francuskiego Filipa II (1165--1223) w ANGIELSKO-FRANCUSKIEJ WOJNIE 1202-1204, król Jan I (1167- -1216) zawarł przymierze ze swoim sio­strzeńcem, cesarzem Świętego Cesarstwa Rzy­mskiego, Ottonem IV (1174?-1218) i hrabią...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1557--1560

  W 1557 król Hiszpanii, Filip II (1527-1598), małżonek królowej angielskiej Marii I (1516-1558), uzyskał pomoc Anglii w wojnie z Francją. Wojna ta była bardzo niepopularna w Anglii, nie był to bowiem konflikt w imię interesów narodowych; wojna rozpoczęła się pod naciskiem sędzi­wego papieża Pawła IV...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  angielsko-francuska wojna 1242--1243

  Działania wojenne między królest­wami Francji i Anglii rozpoczęła inwazja dokonana przez króla Anglii, Henryka III (1207-1272), wspieranego przez wasali z po­łudniowej Francji. Zwycięstwa króla Fran­cji, Ludwika IX (1214-1270) pod Taille-bourg i Saintes zniechęciły południowców, zmuszając Henryka do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1627--1628.

  Król angielski, Karol I (1600-1649) sprzyjał hugenotom (francuskim protestan­tom) oblężonym w La Rochelle przez fran­cuskie wojska rządowe na początku trzeciej BEARNEŃSKIEGO ROKOSZU. Hugenoci czuli się zagrożeni próbami kardynała Ri-chelieu (1585-1642) ograniczenia ich przy­wilejów stanowiących...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1294--1298

  Spory o zwierzchnictwo nad Ak-witanią osiągnęły apogeum, gdy Francuzi zajęli twierdze angielskie w Gaskonii. Król Anglii, Edward I (1239-1307), wypowie­dział posłuszeństwo swemu seniorowi, kró­lowi Francji Filipowi IV (1268-1314). Wy­buchła wojna. Filip IV zawarł przymierze ze Szkocją i wkroczył w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-HISZPAŃSKA WOJNA 1587--1604

  W późniejszym okresie panowania królowej Anglii Elżbiety I i króla Hiszpanii Filipa II rozpoczęła się długa i prowadzona ze zmiennym szczęściem wojna na morzu u wybrzeży Holandii, Francji i Hiszpanii. Wojna, której największym wydarzeniem była klęska HISZPAŃSKIEJ ARMADY w 1588, stała się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt

Do góry