Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE (1832)

  Przywódcy: Heltman, Płużański

  Orientacja: lewicowa

  Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Potępiono szlachtę i przywódców Powstania Listopadowego, żądanoprzeprowadzenia walki wyzwoleńczej, w której weźmie udział lud przy pomocy rewolucjonistów z innych krajów. Głosili hasło: "Wszystko dla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - KOMITET NARODOWY POLSKI (1831)

  Przywódca: Joachim Lelewel

  Orientacja: umiarkowana

  Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Walka z udziałem wszystkich klas społecznych, przede wszystkim ludu, ale pod przewodnictwem patriotycznej części szlachty; chciano powiązać walki narodowowyzwoleńcze z ruchami demokratycznymi i rewolucyjnymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego

  Po upadku Powstania Listopadowego władze rosyjskie silnie ograniczyły prawa ludności polskiej. Ścigano członków powstańczego rządu, dowódców i działaczy patriotycznych. W związku z tym znaczna część Polaków zdecydowała się na wyjazd z Królestwa Polskiego.

  Krajami docelowymi były Francja, Anglia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugrupowania polityczne na Emigracji

  Już w końcu 1831 r. skupieni w Paryżu emigranci utworzyli Komitet Narodowy Polski z Joachimem Lelewelem na czele. Komitet przyjął program walki o niepodległość w ścisłym powiązaniu z rewolucją społeczną. Walka o niepodległość miałaby się odbyć z udziałem wszystkich klas społecznych, przede...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział Polaków w II WOJNIE ŚWIATOWEJ

  Polacy pomimo znacznej przewagi wroga walczyli bohatersko do końca II wojny światowej i dlatego za swoją odwagę i wytrwanie zwyciężyli.

  Pierwszą walką, w której udział wzięli polskie oddziały po wrześniu 1939r., była kampania norweska. Jesienią 1939r. pierwsi żołnierze polscy przedarli się do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /6 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział Polaków w europejskiej Wiośnie Ludów

  Pod koniec pierwszej połowy XIX stulecia, na terenie Starego Kontynentu miały miejsce rewolucyjne wydarzenia, wyraźnie rysujące się na tle historycznym. Określamy je wspólnym mianem Wiosny Ludów. Wydarzenia te w znacznym stopniu zdeterminowały dalsze losy, zarówno całej Europy, jak i poszczególnych jej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /5 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział Niemiec w wojnie domowej w Hiszpanii w 1936 r.

  Podczas wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-39 pomiędzy nacjonalistami, a republikanami boje toczyły również oddziały innych państw. ZSSR i Meksyk wsparli obóz republikański, a nacjonalistów wspomogli Włosi, Portugalczycy oraz Niemcy. Mussolini przesłał sprzęt wojskowy i armię ochotników. Uważał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twórcy polskich bibliotek w XIX wieku

  Niezmiernie modne i rozpowszechnione w Europie XVIII-XIX w. kolekcjonerstwo, a w jego ramach bibliofilstwo, nie ominęło ziem polskich. Zjawisko to rozwijało się głównie wśród górnych warstw ówczesnego narodu. Takie zbieractwo bywało wyrazem nie tylko osobistych zamiłowań, lecz i chęci dodania splendoru...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /3 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie niepodległego państwa polskiego

  Kryzys przysięgowy. W lipcu 1917 zażądana od Polaków stużących w Polskiej Sile Zbrojnej złożenia przysięgi państwom centralnym (Austria, Węgry, Niemcy, Turcja, Bułgaria). Piłsudski uważał, że należy odmówić przysięgi. Większość żołnierzy z I i III Brygady odmówiła jej złożenia. Internowano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /15 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turnieje rycerskie - Typy walk turniejowych

  Jdnym z najstarszych typów walk turniejowych była gra zespołowa określana we Francji i Anglii francuską nazwą m(breve)lée. Rycerze zgrupowani w dwie drużyny starali się ograniczyć pole walki przez zamknięcie szerokiej początkowo przestrzeni szrankami. Drużynom pod własnymi chorągwiami przewodzili...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 519

  praca w formacie txt

Do góry