Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Unia Europejska a polska gospodarka

  Na przestrzeni ostatnich kilku lat Polska odnotowała dynamiczny wzrost gospodarczy i była najszybciej rozwijającym się krajem europejskim. Sektor prywatny dominuje w gospodarce zarówno pod względem wytwarzania produktu krajowego brutto (ponad 60% PKB), jak i zatrudnienia (łącznie ponad 63% miejsc pracy)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Historia drogi Polski do Unii Europejskiej

  1989 r. 19 września Polska i Wspólnoty Europejskie podpisały umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej.

  1 lipca 1990 r. początek pierwszego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej (liberalizacja przepływu kapitału)

  1991 r. 26 stycznia polski rząd powołał Pełnomocnika do spraw Integracji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Cztery wolności Rynku Wewnętrznego

  Wolność przepływu towarów - opiera się m.in. na dostosowaniu lub wzajemnej akceptacji norm i przepisów, zniesieniu kontroli granicznych oraz harmonizacji podatków. Wolność przepływu usług - sprowadza się przede wszystkim do liberalizacji usług finansowych, otwarcia rynku usług transportowych i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Gospodarka Unii Europejskiej

  Trzy główne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej to: trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy, podniesienie standardu życia obywateli, zapewnienie spójności ekonomicznej i społecznej. Wolna konkurencja, stabilne ceny, równowaga bilansu płatniczego i solidarność gospodarcza między państwami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Unia Europejska a obywatel

  Jean Monnet, jeden z ojców integracji europejskiej mówił: "My nie tworzymy koalicji państw, my jednoczymy ludzi". Zgodnie z tą myślą, Unia Europejska staje się unią obywateli Europy, przywiązanych do zasad wolności, demokracji i rządów prawa. W państwach Unii wielką wagę przykłada się do ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Państwa stowarzyszone ze Wspólnotami Europejskimi

  Najliczniejszą grupę państw stowarzyszonych stanowią kraje Europy |środkowej i Wschodniej: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia i Słowenia oraz Afryki, Karaibów i Strefy Pacyfiku (obecnie 70 państw). Stowarzyszone są także Cypr, Malta i Turcja. Do państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - podstawowe fakty

  Państwa członkowskie Unii Europejskiej Założycielami Wspólnot Europejskich były: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Następnie do Wspólnot przystępowały: Dania, Irlandia i Wielka Brytania (1973 r.), Grecja (1981 r.), Hiszpania i Portugalia (1986 r.), Austria, Finlandia i Szwecja (1995...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Początki Unii Europejskiej

  Unia Europejska jako organizacja formalnie została powołana do życia w listopadzie 1993 roku po ratyfikacji Traktatu z Maastricht. Jej organizacje tworzone byly w następującej kolejności:

  1952 - Europejska Wspólnota Węgla i Stali (The European Coal and Steel Community-ECSC) ustanowiona przez Traktat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Główne instytucje Unii Europejskiej

  Rada Europejska -(nie należy jej mylić z Radą Europy i Radą Unii Europejskiej) wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Powołana w 1974 r., stanowi formę systematycznych spotkań szefów rządów państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku, pod przewodnictwem głowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /4 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Czym jest Unia Europejska

  Unia Europejska jest nowym typem związku między państwami. Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Do najważniejszych celów Unii należą: zapewnienie bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 388

  praca w formacie txt

Do góry