Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Słowniczek

  Acquis communautaire - dorobek prawny Wspólnot Europejskich. Muszą go zaakceptować wszystkie państwa przystępujące do Unii Europejskiej.

  Beneluks (Unia Gospodarcza Beneluksu) - do grupy państw Beneluksu należą Belgia, Holandia i Luksemburg.

  CEFTA (Central European Free Trade Agreement) - porozumienie o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /9 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Nasze korzyści z członkostwa w Unii

  Korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej mają charakter polityczny, gospodarczy i społeczny. Korzyścią natury politycznej jest zacieśnienie związków Polski z resztą Europy na poziomie indywidualnym, lokalnym i regionalnym. Aktywny udział w działalności instytucji Unii Europejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Konsekwencje przyłączenia polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej

  Członkostwo w UE jest równoznaczne m.in. z unia celna Polski z Unia, przyjęciem Wspólnej Polityki Rolnej (prawdopodobnie przez kilka lat po uzyskaniu pełnego członkostwa niektóre problemy rolnictwa byłyby regulowane przepisami przejściowymi), łącznie z uczestnictwem w stanowiącym cześć budżetu Unii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /8 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Korzyści wynikające z wprowadzenia jednolitej waluty EURO

  Dla przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej:

  - pozbycie się problemu wymiany walut w czasie wyjazdów zagranicznych,

  - łatwość w porównywaniu cen.

  Dla gospodarki Unii Europejskiej:

  - łatwość transferu kapitału,

  - wyeliminowanie problemów związanych z wahaniem kursów walutowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Konkurencja w administracji

  Konkurencja nie ominie także samej administracji, choć wydawałoby się, ze ma ona - z definicji - monopol na świadczone przez siebie usługi. Komisja zapowiedziała już, ze jeśli nie dojdzie do decentralizacji państwa i jeśli władze lokalne nie będą dysponowały należytymi środkami finansowymi, to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Zasady konkurencji i pomocy państwa

  Inna wielka zdobyczą integracji europejskiej, która zredukuje role polskich władz, jest unijne prawo o konkurencji i zasadach pomocy państwa. Tu twardy charakter komisarza Karela van Mierta, ale przede wszystkim wzajemna kontrola przedstawicieli krajów "15" w Komisji Europejskiej gwarantują, ze polski rząd nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /4 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Otwarcie chronionych sektorów

  Wizja stawienia czoła konkurencji na rynku UE nie jest jednak jedyna przyczyna, dla której polskie państwo będzie musiało radykalnie zredukować swoja role w gospodarce, jeśli nasz kraj ma mięć w przyszłości swojego przedstawiciela w Komisji Europejskiej. Drugim biczem są zasady Jednolitego Rynku, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Strach przed konkurencją

  Już dziś, mimo przywilejów, jakie daje nam Układ Stowarzyszeniowy (1991 r.), deficyt w handlu Polski z UE pogłębia się. Na rynek Unii Europejskiej swoje produkty są w stanie sprzedać tylko sprawnie zarządzane przedsiębiorstwa, które maja dostęp do odpowiednich kapitałów, nowoczesnych metod zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Szok dla przedsiębiorstw państwowych

  Dostosowanie do wymogów członkowstwa najtrudniejsze będzie w kwestiach gospodarczych. Polska, zdaniem KE, zdołała w ostatnich latach ustanowić sprawnie funkcjonująca gospodarkę rynkowa, która jednak będzie musiała zostać zasadniczo zreformowana, jeśli ma sprawnie oprzeć się konkurencji Jednolitego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Nagroda za członkostwo

  Prawdziwie duże pieniądze Komisja Europejska obiecuje natomiast w avis krajom postkomunistycznym dopiero po przystąpieniu do UE. Byłyby one rozdysponowane w ramach "prawdziwych" funduszy strukturalnych wg obecnie obowiązujacyh reguł, czyli dla tych regionów, których poziom rozwoju jest niższy niż 75 proc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /3 410

  praca w formacie txt

Do góry