Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Sytuacja gospodarcza i społeczna imperium w II wieku

  Aby rzymianie mogli bronić imperium musieli zwiększyć wydatki na siły zbrojne a także stworzyć ruchome armie. Podniesiono kwoty podatków co rujnowało średniozamożne społeczeństwo. Chcąc też zabezpieczyć się przed opuszczeniem gruntów przez rolników i zagwarantować stały dopływ podatków cesarze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Najazdy barbarzyńców w III w.

  Od lat 30 wieku III zaczęła się era najazdów barbarzyńców na cesarstwo. Przez granicę na Renie i Dunaju przeprawiały się silne oddziały barbarzyńców, które raz po raz zagłębiały się w rzymskie terytorium. W środku państwa nie napotykały na opór ze strony żołnierzy gdyż wszyscy byli rozmieszczeni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Sytuacja zewnętrzna cesarstwa

  Jedynym przeciwnikiem który mógłby w realnym stopniu zagrozić Rzymowi było leżące na wschodzie państwo partyjne - Iran i Mezopotamia. Miało ono stare tradycje i równie skomplikowanej jak Rzym strukturze społeczno politycznej. Nigdy jednak nie stało się tak silne aby przeciwstawić się cesarstwu. Na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa rzymskiego

  Cesarstwo przetrwało VII wieków, wykazując stabilność nieporównywalną z jakimkolwiek wielkim państwem archaicznym. Zawdzięczało tę trwałość znakomitej, systematycznie doskonalonej, choć niezbyt licznej armii, sprawności aparatu biurokratycznego, zapewnieniu rozkwitu ekonomicznego różnym częściom...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /7 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unie polsko - litewskie i ich charakter, ewolucja i następstwa

  Unia w Krewie 1385

  W XIV wieku Liwie i Polsce zagrażał wspólny wroga - Zakon Krzyżacki. Mimo wcześniejszych wojen pomiędzy tymi dwoma krajami (o Ruś Halicką), a także wyprawami łupieskimi organizowanymi przez Litwę zaczęto myśleć o przymierzu. Z propozycją przymierza wystąpił wielki książę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /7 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unie Polski z Litwą - POSTANOWIENIA, ZNACZENIE I SKUTKI

  Unia w Krewie

  W XIV wieku Liwie i Polsce zagrażał wspólny wroga - Zakon Krzyżacki. Mimo wcześniejszych wojen pomiędzy tymi dwoma krajami (o Ruś Halicką), a także wyprawami łupieskimi organizowanymi przez Litwę zaczęto myśleć o przymierzu. Z propozycją przymierza wystąpił wielki książę litewski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /7 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unie Polski z Litwą - UNIA LUBELSKA

  Wybuch wojen inflanckich stał się czynnikiem, który postawił na porządku dziennym sprawę formalno prawnego określenia wzajemnych stosunków polsko- litewskich. Zagrożenie północnych granic Litwy miało miejsce po niemal dwudziestoletnim okresie zrastania się ustrojów obu państw. Ostatnimi czynnikami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /2 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unie Polski z Litwą - KONFLIKTY POLSKI Z PAŃSTWEM ZAKONNYM

  Obie strony zobowiązywały się do wspólnych narad w Lublinie i Parczewie. W 1414 roku miała miejsce następna wojna z Zakonem tzw. wojna głodowa, ponieważ Krzyżacy zamknęli się w swoich zamkach i nie występowali w pole. Pod wpływem wysłannika papieskiego obie strony zgodziły się na rozejm i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /3 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unie Polski z Litwą - PRZYCZYNY UNII W HORODLE

  Sprawy krzyżackie i konieczność położenia kresu nowym niepokojom na granicach obu państw leżały u podstaw nowego układu między Polską i Litwą. Na zjeździe, który odbył się w 1413r w Horodle. Unia miała charakter zdecydowanie antykrzyżacki, wystawiono trzy dokumenty: wspólny króla i Witolda, oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /1 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unie Polski z Litwą - W JAKI SPOSÓB MONARCHA USIŁOWAŁ ZREALIZOWAĆ POSTANOWIENIA UNII W KREWIE?

  Jagiełło udał się na Litwę i dokonał chrztu ludności przy pomocy duchowieństwa polskiego. Zorganizował w Wilnie biskupstwo, wydał przywilej dla bojarów litewskich gwarantując im dziedziczne posiadanie ziemi i uwolnienie od osobistych świadczeń na rzecz księcia, z tym, że uprawnienie to otrzymali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /5 465

  praca w formacie txt

Do góry