Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich

  Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich, przekazanie chłopom użytkowanej przez nich ziemi na własność, przeprowadzone w XIX w. Do czasu nadania gospodarstw rolnych chłopi-dzierżawcy uprawiali ziemię w zamian za pańszczyznę bądź ekwiwalent pieniężny na rzecz właściciela.

  Proces uwłaszczenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /2 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój republiki rzymskiej (III w.)

  Zgromadzenie. Podstawowe decyzje zarezerwowane były dla zgromadzenia wszystkich obywateli. Ono wypowiadało wojnę i zawierało pokój, wybierało urzędników i uchwalało prawa. Zgromadzenie miało jedynie odpowiadać na pytania tak lub nie. Prawo inicjatywy ustawodawczej mieli bowiem w republice tylko urzędnicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój demokracji szlacheckiej na tle systemów ustrojowych Europy

  Europa wieku XVI i XVII to przed wszystkim zlepek rozwijających się i prężnie funkcjonujących państw. Trudno jest porównywać jedno państwo do drugiego, pod względem jego rozwoju i struktury wewnętrznej, ponieważ trzeba byłoby rozpatrzyć różne czynniki, pod których wpływem ta, a nie inna klasa stała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /19 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTALENIE ZACHODNIEJ GRANICY

  Przyczyny powstania wielkopolskiego - 26.12.1918 do Poznania przybywa Paderewski, na którego cześć zorganizowano manifest. Dowiedzieli się o tym Niemcy mieszkający w Poznaniu i zorganizowali manifest przeciwko. Z tego powodu dochodzi do starć. 27.12. przeradza się to w powstanie wielkopolskie. Na czele staje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /4 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek powstania styczniowego

  Nawet energiczna działalność Traugutta nie mogła zapobiec klęsce. Rosjanie rozbili kolejno oddziały Borelowskiego i Czachowskiego, Mackiewicza na Żmudzi i Kalinowskiego na Białorusi. W końcu lutego udało im się rozbić w bitwie pod Opatowem oddziały z Gór Świętokrzyskich, dowodzone przez Ludwika...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek komunizmu w Bułgarii

  Bułgaria przez lata miała opinię najbardziej lojalnego sojusznika ZSRR w bloku wschodnim. Bułgarski przywódca komunistyczny Teodor Żikow doszedł do władzy w 1954 roku będąc zdeklarowanym stalinistą, a potem rządził krajem przez 35 lat, niewolniczo podążając za wskazaniami politycznymi płynącymi z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /7 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Najazdy barbarzyńskie w IV i V w.

  W drugiej połowie IV wieku rozpoczęła się nowa fala migracji ludów barbarzyńskich. Osiągnęła swój szczyt w V w. Tym razem jednak celem barbarzyńców nie była kradzież lecz osiedlenie się na terenach cesarstwa. Stopień zagrożenia najazdem obu części cesarstwa nie był jednakowy. Wschodnia część...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Założenie Konstantynopola

  Cesarzowi trudno było sprawować władzę w Rzymie odległym od niespokojnych granic. Więc rolę cesarskich stolic przejmowały inne miasta. Na początku IV w cesarz Konstantyn Wielki rozbudował Bizancjum. Było to stare greckie miasto, łatwe do obrony i do zaopatrywania w żywność z sąsiedniej Azji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Zmiany ustroju państwa

  W III w dokonano reform umacniających wydatnie władzę cesarską powiększających armię oraz skuteczność działania aparatu urzędniczego. W trudnych latach najazdów barbarzyńskich i wojen domowych zrozumiano że władzę cesarską trzeba dzielić. Cesarze powoływali współrządców spośród członków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Kryzys ustroju politycznego cesarstwa

  Drugim nieszczęściem czasów kryzysu było załamanie stabilności władzy cesarskiej. Rok po roku pojawiali się uzurpatorzy, czyli ci którzy zgarniali władzę nie mając ku temu podstaw prawnych. . Najczęściej byli to ambitni wodzowie, którzy przy poparciu dowodzonych przez siebie armii próbowali zawładnąć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt

Do góry