Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Wojna rosyjsko - fińska

  Z końcem 1939 roku III Rzesza coraz bardziej powiększała swoje zdobycze terytorialne.Kwestią czasu było tylko zaatakowanie ZSRR. Rozumiał doskonale to sztab Stalina.Rosjanie postananowili zwiększyć maksymalnie swoją granicę na zachód,by zapewnić sobie coraz większą obronną strefę buforową przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna Polsko - Radziecka

  Naczelnik państwa-Piłsudski uważał za najważniejsze swe zadanie polityczne odbudowę państwowości polskiej w jej granicach historycznych sprzed roku 1772, na zasadach federacji Litwy, Białorusi i Ukrainy z Polską. Sądził on, że wskutek przewrotu rewolucyjnego i wojny domowej Rosja jest na tyle...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /9 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna polsko - rosyjska (1831 r.)

  W celu stłumienia powstania car skierował 115-tysięczną armię pod dowództwem Iwana Dybicza, która 5 lutego przekroczyła granicę Królestwa Polskiego. Do pierwszego starcia doszło pod Stoczkiem - korpus kawalerii generała Józefa Dwernickiego odniósł zwycięstwo nad częścią wojsk rosyjskich. Następnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /3 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna peloponeska - Skutki

  Zarówno Ateny jak i Sparta przeszły wiele zmian, podczas wojny oraz po wojnie peloponeskiej. Przede wszystkim dotyczyła ona arystokracji, której pozycja uległa osłabieniu. W życiu politycznym decydującą rolę odgrywa lud głównie poprzez zgromadzenia ludowe. Proces tej najwyraźniej występuje w Atenach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /5 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna peloponeska - Przebieg

  Sparta postanowiła zastosować wobec Aten taktykę wyniszczenia, mając nadzieję, że w ten sposób wpłynie na ludność, doprowadzając do szybkiego zawarcia pokoju. Spartanie najeżdżali na Attykę i w czasie żniw niszczyli pola uprawne, gaje oliwne oraz palili budynki, domy i narzędzia. Jednak Perykles...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /11 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna peloponeska - Przyczyny

  W roku 466 p.n.e. Ateny i Sparta zawarły pokój, ale mimo to w Grecji cały czas panował stan napięcia. Dawniej obciążano winą Ateny i ich politykę wobec państw związkowych, szukających oparcia w Sparcie, ale teraz uważa się Spartę za czynnik aktywniejszy. Bo to Sparta posiadała największą armię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /3 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna obronna we wrześniu 1939 roku. Ocena postawy Polaków i jej przebiegu

  Pierwszego września 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły na nasze ziemie rozpoczynając tym atakiem II wojnę światową. Polski siły zbrojne liczące około 1 miliona żołnierzy starały się powstrzymać agresora niemieckiego w sile około 1,8 miliona żołnierzy. Pierwszy przykład bohaterskiej walki i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna obronna Polski

  1 wrzesnia o swicie wojska niemiecki zaatakowaly Polske z ladu, morza i powietrza. Plan Hitlera zakladal wojne blyskawiczna i atak na Polske z Prus Wschodnich, Pomorza, Slaska i Slowacji przy jednoczesnym wsparciu marynarki i lotnictwa. Niemcy skierowali do walki 1,8 miliona zolnierzy, 11 tysiecy dzial, 2,6 tysiecy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /2 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna o niepodległość koloni angielskich w Ameryce Północnej

  Konflikt między Anglią i jej koloniami amerykańskimi.

  1. Pierwsi osadnicy przybywali od XVI

  2. XVIII istniało wtedy 13 koloni angielskich zamieszkiwanych , oprócz Anglików , przez Szwedów , Holendrów , Francuzów i Niemców

  3. Na plantacjach uprawiano : ryż , tytoń i trzcinę cukrową; siłę roboczą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna o Inflanty

  Po sekularyzacji państwa krzyżackiego w 1525r. Zakon Kawalerów Mieczowych utracił wsparcie Prus. Możliwość eksportu drogą morską do E.Z. płodów rolnych i leśnych stało się ważnym celem polityki ros. Litwa, Moskwa, Szwecja i Dania chciały zdobyć panowanie na Inflantach.

  W 1557 r. zawarto w Pozwlu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /1 843

  praca w formacie txt

Do góry