Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Wolne elekcje - Wolne elekcje 1575 i 1578 r.

  Druga elekcja utwierdziła organizację państwa polskiego w czasie bezkrólewia, ale w przeciwieństwie do pierwszej była rozbita. Tym razem doszło do podziału na grupę magnacko-senatorską i średniszlachecką. Pierwsza dokonała 12 grudnia 1575 r. elekcji cesarza Maksymiliana Habsburga: druga w trzy dniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolne elekcje - Pierwsza wolna elekcja: Henryk Walezy (1551 - 1589)

  Kandydatami na tron polski byli: arcyksiąże Ernest Habsburg (popierany przez paieża, kler i część magnatów), królewicz francuski Henryk Walezy i Iwan IV Groźny. Na elekcji w 1573 r. najwięcej głosów uzyskał jednak Henryk Walezy brat króla Francji. Ponieważ krol-elekt był aktywnym uczestnikiem Nocy Św...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolne elekcje - Konfederacja warszawska

  Sukcesem różnowierców było uchwalenie przez sejm w dn. 28/29 stycznia 1573 r. tzw. konfederacji warszawskiej, aktu zapewniającego "pokój, sprawiedliwość, porządek i obronę Rzeczypospolitej". Posłowie i senatorowie różnych wyznań uznali, że dobro wspólnej Rzeczypospolitej wymaga, aby nie tylko wznieść...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolne elekcje - Sejm konwokacyjny

  W styczniu 1573 r. zebrał się w Warszawie zjazd generalny szlachty. Obradował on jako sejm konwokacyjny. Był to sejm, w którym brakowało pierwszego ze stanów sejmujących - króla. Głównym zadaniem sejmu było wyznaczenie czasu, miejsca oraz sposobu elekcji. Sejm zadecydował, że obiór nowego monarchy Polski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolna elekcja w Polsce

  Elekcja (łac. electio)- wybór na jakieś stanowisko lub urząd; powoływane w drodzeobioru dostojników świeckich lub duchownych oraz monarchów.

  W dawnej Polsce potwierdzone elekcją było powołanie 1386 na tron polski Władysława Jagiełły, ale do czasu wymarcia Jagiellonów (1572) elekcja była tylko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /3 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojsko polskie na Wschodzie

  Zaraz po wybuchu wojny zaczęto tworzyć, z inicjatywy Witolda Gorczyńskiego, w Puławach ochotnicze oddziały polskie tzw. Legion Pułaski. Od marca 1915 r. legoin walczył na froncie pod Iłżą, a w maju i czerwcu brał udział w powstrzymaniu ofensywy austriackiej. W sierpniowych bojach pod Nurcem i Zlewą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojsko Polskie (1939 - 45)

  Wojsko Polskie 1939-45. Polskie Siły Zbrojne (PSZ) na Zachodzie, formacje wojsk. wspierające aliantów w czasie II wojny światowej. Podstawę formowania polskich wojsk dała polsko-francuska umowa z 9 IX 1939 w sprawie utworzenia dywizji polskiej we Francji, a następnie umowa z 4I 1940 o tworzeniu tam Wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /13 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny z Zakonem Krzyżackim - Informacje Ogólne

  W drugiej połowie XIV wieku zakon krzyżacki był wielką potęgą, zainteresował się litewską żmudzią. Chrzest Litwy dokonany w sposób pokojowy był klęską dla zakonu, bo wytrącono zakonowi oręż propagandową. Krzyżacy, bowiem uważali, że Litwinów trzeba zwalczać jako pogan i właśnie niby to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /3 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny w XVIII w.

  Wojna amerykańska o niepodległość 1775-1783, zwana rewolucją amerykańską 1775-1783, działania zbrojne 13 kolonii amerykańskich przeciwko Wielkiej Brytanii. Po stronie metropolii stanęła grupa kolonistów, tzw. lojaliści. 19 kwietnia 1775 miały miejsce pierwsze starcia pod Lexington i Concord (w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /3 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny religijne - Informacje Ogólne

  Wojny religijne to temat aktualny , niestety także dzisiaj : niedawne wypadki w byłej Jugosławii czy konflikt islandzko angielski w dużej mierze mają podtekst wyznaniowy. Tego typu zawieruchy towarzyszą ludzkości od bardzo dawna. Czy były to na początku edykty cesarskie w Starożytnym Rzymie, potyczki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /17 041

  praca w formacie txt

Do góry