Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej

  Państwo polskie po wielu latach przebywania pod zaborami odrodziło się po pierwszej wojnie światowej jako wolny i niepodległy kraj. Jego mieszkańcy nie cieszyli się jednak odzyskaną wolnością zbyt długo.

  Sąsiadujący z Polską Niemcy szybko zdołali odbudować swoją armię i we wrześniu 1939 roku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /22 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanalizuj konsekwencje społeczno - gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich

  Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą mechanizacją produkcji, ułatwioną zwłaszcza dzięki zastosowaniu siły parowej, z drugiej ze zniesieniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /14 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamach majowy na Józefa Piłsudskiego 12 - 14.5.1926 r.

  I Przyczyny zamachu.

  1. Problemy wynikające z niemożności wyłonienia stabilnej większości rządowej z uwagi na duże rozbicie polityczne. W ciągu 8 lat niepodległel Polski kraj nasz miał 13 rządów. Ministrowie zmieniali się jeszcze częściej.

  2. Wojna celna z Niemcami podjęta w 1925 r. przez Niemcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachodni sąsiedzi polski

  1. Powstanie Królestwa Pruskiego.

  2. Wielonarodowościowy charakter monarchii austriackiej

  Na przełomie XVII i XVIII w. najsilniejszym państwem w Rzeszy Niemieckiej było państwo brandenbursko - pruskie. Umocnienie tego państwa przynoszą traktaty welawsko - bydgoskie z 1657 r. Także skutki wojny 30 -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /5 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost znaczenia sąsiadów Polski w XVII wieku

  ROSJA, PRUSY, AUSTRIA w PIERWSZEJ POŁOWIE XVIII w.

  Rosja. Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem w życiu państwa rosyjskiego w XVII w. było stopniowe obumieranie, a nawet zanik typowych dla monarchii stanowej instytucji - dumy bojarskiej i soboru ziemskiego. Jednocześnie był wzmacniany biurokratyczny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /13 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost zagrożenia Polski pod koniec 1938 r.

  . Po decyzjach monachijskich nie nastąpiło spodziewane podpisanie paktu o nieagresji pomiędzy Anglią, Francją a Niemcami, ale rząd francuski wyraźnie pragnął wycofać się ze swych zobowiązań wobec Polski. Dyplomacja francuska dawała znać Niemcom, że Francja nie zamierza angażować się w wojnę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /1 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost roli kościoła w okresie rozbicia dzielnicowego

  Wraz ze zmianami zachodzącymi w całym państwie zmieniała się także rola i funkcja kościoła. W początkach swego istnienia kościół pozostawał w służbie państwa, jednak reprezentowany był przeważnie przez przybyszów z zagranicy. W ciągu XI w. Sytuacja zmieniła się o tyle, że hierarchia kościelna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /4 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzloty i upadki państwa piastowskiego

  Po śmierci Bolesława Chrobrego rządy objął jego syn Mieszko II, który wnet po śmierci ojca koronował się. Starszy jego brat przyrodni Bezprym został z woli ojca osadzony w klasztorze kamedułów koło Rawenny, młodszy zaś, imieniem Otto, zrazu nie przedstawił niebezpieczeństwa dla nowego władcy. Rządy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /17 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawy krzyżowe - IV wyprawa krzyżowa (1202 - 1205)

  Główny inicjator - papież Innocenty III. Czwartą wyprawą krzyżową, która miała doprowadzić do pokonania Egiptu i odzyskania Jerozolimy, posłużyła się Wenecja do zrealizowania własnych celów politycznych i ekonomicznych na Bałkanach. Pokrywając koszty ekspedycji, Wenecjanie pokierowali krzyżowców na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawy krzyżowe - III wyprawa krzyżowa (1189 - 1192)

  W następnych latach wzrosło napięcie między Królestwem Jerozolimskim a Egiptem, w którym władzę objął wybitny wódz wojskowy, Saladyn. W 1187 zdobył on Królestwo Jerozolimskie. W rękach chrześcijan pozostały tylko Tyr, Trypolis i Antiochia. Na pomoc wyruszyła III wyprawa krzyżowa dowodzona przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt

Do góry