Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  AIRCOBRA P-39, Bell - samolot

  Jednomiejscowy samolot myśliwski wyprodukowany w zakładach ame­rykańskich Bell Aircraft w 1938 r. Miał trójkołowe podwozie z kołem przednim, co w owych czasach było nowoczesnym rozwiązaniem. Sil­nik umieszczony za kabiną napę­dzał śmigło za pomocą długiego wału przechodzącego przez kabinę między...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AICHI M6A SEIRAN - samolot

  Japoński dwumiejscowy wodnosa­molot przystosowany do przewoże­nia wewnątrz kadłuba okrętu podwodnego klasy 1-400. Dzięki składanym skrzydłom i stateczni­kowi do wnętrza specjalnego hanga­ru okrętu można było załadować 3 samoloty (oraz czwarty rozmonto­wany) i przygotować je do startuz katapulty w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AICHI E13A („Jake") - samolot

  Wodnosamoloty rozpoznawcze roz­poczęły karierę bojową od lotu nad*Pearl Harbor tuż przed głównymatakiem sił japońskich. Do końcawojny brały udział we wszystkichwiększych bitwach japońskiej mary­narki. Produkcja seryjna rozpoczęłasię w 1938 r. i do końca wojny wy­produkowano 1418 sztuk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AICHI D3A („Val") - samolot

  Bombowiec nurkujący przysto­owany do startu z lotniskow­ców, zamówiony przez japońską marynarkę w 1936 r. Prototyp obla-tano w grudniu 1937 r. i natych­miast uruchomiono produkcję se­ryjną. Samolot nie osiągał dużej prędkości, ale był zwrotny. W czasie ataku na *Pearl Harbor sa­moloty te jako pierwsze...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AICHI B7A RYUSEI („Grace") - samolot

  Dwumiejscowe samoloty torpedo­we, przekazane do uzbrojenia japoń­skiej marynarki w 1944 r. Do koń­ca wojny wyprodukowano ich po­nad 100. Przystosowane do startu z lotniskowców, często jednak wy­ruszały do akcji z lotnisk lądowych. Wykorzystywane były wielokrotnie w atakach samobójczych.

  DANE...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRIKA KORPS (Deutsches Afrika Korps) - korpus ekspedycyjny

  Niemiecki korpus ekspedycyjny, wysłany w lutym 1941 r. do Trypo-litanii, miał wspomóc Włochów co­fających się pod naporem wojsk brytyjskich. Od 18 lutego dowódcą był gen. Erwin *Rommel. Pierwszy transport niemiecki doszedł do Try-polisu 13 lutego; wpierw wyokręto-wano 5 dywizję lekką, w kwietniu -15...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /3 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMIRAŁ SCHEER - okręt

  Drugi z niemieckich pancerni­ków kieszonkowych zwodowany w 1933 r., wyszedł na Atlantyk 23 października 1940 r. pod dowódz­twem kmdr Theodora Kranckego. Do końca marca 1941 r. zatopił 16 statków o łącznym tonażu 99 039 BRT. W listopadzie 1940 r. zaatako­wał konwój „HX 84", w którym znajdowały się polskie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /1 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMIRAŁ HIPPER - okręt

   

  ADMIRAŁ HIPPER - okręt

  Niemiecki ciężki krążownik. Zwo­dowany w 1937 r. wraz z Bliiche-rem był pierwszym niemieckim okrętem tej klasy dysponującym grubym opancerzeniem i silną arty­lerią przeciwlotniczą; jego wadę sta­nowił ograniczony zasięg i zawod­ność turbin. W lutym 1940 r. wyszedł na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMIRAŁ GRAF SPEE - okręt

  Niemiecki okręt, trzeci i ostatni z serii pancerników kieszonkowych. Zwodowany w 1934 r., w sierpniu 1939 r. wyszedł z Wilhelmshaven na południowy Atlantyk. Pod koniec września dowódca kmdr Hans Langsdorf, otrzymał rozkaz atako­wania nieprzyjacielskiej żeglugi. W ciągu dwóch miesięcy zatopił 9 stat­ków...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /2 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABWEHRA (Abwehr) - wywiad i kontrwywiad wojskowy

  ABWEHRA (Abwehr) wywiad i kontrwywiad wojskowy

   

  Niemiecki wywiad wojskowy za­czął się odradzać tuż po zakończe­niu I wojny światowej, choć traktat wersalski z 1919 r. zabraniał Niem­com utrzymywania organizacji wywiadowczych. Początkowo ka­muflowano właściwy sens tej dzia­łalności, nadając grupom...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /4 021

  praca w formacie txt

Do góry