Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  ANGLIA - bitwa powietrzna 1940 r.

  Powietrzne walki, w których lotnic­two niemieckie dążyło do zniszczenia brytyjskich sił lotniczych i za­plecza produkcyjnego, rozpoczęły się 10 lipca 1940 r. Panowanie w po­wietrzu było podstawowym warun­kiem powodzenia planu inwazji na Wyspy Brytyjskie (operacja *„Seel6we"): samoloty *Luftwaffe, nie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /8 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDERSON KENNETH (1891-1959) - generał

  Brytyjski oficer, w czerwcu 1940 r. dowodził dywizją podczas ewakua­cji wojsk brytyjskich spod *Dun-kierki. Dwa lata później w stopniu generała-porucznika objął dowódz­two 1 armii sprzymierzonych w Afryce Północnej. Po kapitulacji wojsk państw „osi" w Tunezji prze­jął dowodzenie 2 armią wchodzącą w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDERS WŁADYSŁAW (1892-1970) - generał

  Polski oficer, bojową karierę rozpo­czął się w 1914 r., gdy jako porucz­nik dragonów armii rosyjskiej wyru­szył na wojnę. Po utworzeniu I Kor­pusu Polskiego wstąpił do niego, a po kapitulacji korpusu przed Niemcami przybył do Polski. W wojnie polsko-bolszewickiej był dowódcą 15 Pułku Ułanów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /4 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAMI KORECHIKA (1887-1945) - generał

  Japoński wiceminister wojny w rzą­dzie premiera Fumimaro *Konoe. Działał na rzecz przekazania władzy gen. Hideki *Tojo, znanemu jako zwolennik podboju przez Japonię olbrzymich obszarów Pacyfiku i Azji. W czasie wojny dowodził 11 armią w Chinach, a następnie 2 ar­mią w Mandżukuo. W 1943 r. prze­jął...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMR 35, Renault Typ ZT - czołg

  Francuskie zakłady Renault rozpo­częły produkcję tego lekkiego czoł­gu w 1935 r., planując, że zastąpi on produkowany od dwóch lat czołg VM (AMR 33). Uzbrojenie nowych pojazdów składało się z karabinu maszynowego M31 kal. 7,5 mm lub najcięższego karabinu maszyno­wego Hotchkiss kal. 13,2 mm, a na­wet...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIENS - nalot

  Nalot brytyjskich samolotów na wię­zienie w Amiens 18 lutego 1944 r. miał na celu uwolnienie członków francuskiego ruchu oporu. W wyni­ku ataku, gdy bomby zniszczyły fragment muru okalającego więzie­nie oraz ściany budynku, zbiegło 250 więźniów, wśród których był Raymond Vivant, jeden z szefów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIBIE - pojazdy pływające

  Przełom, jakiego w I wojnie świa­towej dokonały czołgi, skłonił kon­struktorów do poszukiwania spo­sobu maksymalnego zwiększenia możliwości wykorzystania tych po­jazdów. W 1919 r. Anglicy podjęli próby zbudowania czołgu-amfibii, który mógłby poruszać się po lądzie i wodzie. Uszczelniono kadłub...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /6 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROSIO VITTORI0 (1879-1958) - generał

  Szef sztabu włoskich wojsk lądo­wych od stycznia 1942 r., w lutym 1943 r. objął stanowisko szefa Na­czelnego Dowództwa (Comando Supremo). Przeciwny *Mussolinie-mu, włączył się do działań opozy­cyjnych, w których wyniku dykta­tor został obalony. 9 września194 3 r. , tuż po ogłoszeniu kapitula­cj i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTMARK - okręt

  Niemiecki okręt dostawczy, zao­patrujący w paliwo i materiały wojenne pancernik *Admiral Graf Spee, gdy ten działał na południo­wym Atlantyku i Oceanie Indyj­skim. W nocy z 15 na 16 lutego 1940 r. wszedł na wody terytorialne Norwegii, do Jóssenfjordu, gdzie odnalazł go brytyjski niszczyciel Cossack. Kpt...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALSOS - kryptonim

  Kryptonim amerykańskiej akcji ma­jącej na celu zbieranie w latach 1943-45 informacji o niemieckich badaniach naukowych, szczególnie pracach nad skonstruowaniem bom­by atomowej. Pierwszy zespół wy­słano we wrześniu 1943 r. do Włoch i, choć nie udało się znaleźć żadnych materiałów, następny zespół...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /822

  praca w formacie txt

Do góry