Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  ARADO AR 196 - samolot

  Jednopłatowy niemiecki wodnosa­molot powstał w 1938 r. jako wersja rozwojowa dwupłatowego Ar 95 i szybko został uznany za jed­ną z najbardziej udanych maszyn przeznaczonych do działań na morzu. *K.riegsmarine otrzymała pierwsze wodnosamoloty rozpo­znawcze Ar 196A-1 dla pancernika kieszonkowego *Admiral Graf...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APPEASEMENT - polityka ustępstw

  Polityka ustępstw (appeasement - ang. uspokojenie, ugłaskanie) pro­wadzona w latach trzydziestych przez rządy Wielkiej Brytanii i Francji wobec państw faszystow­skich Niemiec i Włoch. W 1936 r. brytyjski premier Neville *Chamberlain uznał podbój Abisy­nii (Etiopia) przez wojska włoskie, a w 1938 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AOBA - okręt

  Japoński ciężki krążownik zbudo­wany w 1927 r. i gruntowanie zmo­dernizowany w 1940 r. Służył głów­nie na południowym Pacyfiku. Walczył m.in. koło wyspy Savo. W lipcu 1945 r. dosięgły go bomby w porcie w Kurę. Siostrzany okręt Kinugasa został zatopiony przez amerykańskie okręty startujące z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANZIO-NETTUNO - bitwa 1944 r.

  Wojska alianckie: amerykańska 5 ar­mia dowodzona przez gen. Marka W. *Clarka i brytyjska 8 armia pod dowództwem gen. Ołivera *Leese'a, idące z południa na północ Włoch, na początku 1944 r. zostały zatrzy­mane na linii niemieckich umocnień nazwanych linią *Gustawa, (Grupa Armii „C" [Heeresgruppe „C"]...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /5 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANZIO ANNIE - działo kolejowe

  Nazwa nadana przez żołnierzy ame­rykańskich jednemu z dwóch nie­mieckich dział kolejowych K5(E) Leopold kal. 280 mm ostrzeliwu-jących alianckie pozycje pod Anzio (drugie działo nazwali Anzio Express).

  Armata ta została skonstruowana w czasie II wojny. Jej długość wy­nosiła 41,15 m, ciężar bojowy 215...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AIWIL/DRAGOON (Kowadło/Dragon) - operacja 1944 r.

  Kryptonim operacji inwazyjnej wojsk alianckich w południowej Francji. W sierpniu 1943 r. szefowie Połączonych Sztabów rozważali możliwość uderzenia na wojska nie­mieckie w południowej Francji, co miało poprzedzać główną operację inwazyjną w *Normandii. Jednakże realizacja planu „Anvil" została...

  Ocena / Kategoria / Historia współczesna

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYKOMINTERNOWSKI PAKT - układ

  Układ podpisany 25 listopada 1936 r. w Berlinie przez przedstawi­cieli rządów Niemiec i Japonii w ce­lu koordynowania działań przeciwko Kominternowi (III Międzynarodów­ce Komunistycznej - organizacji utworzonej w Moskwie w 1919 r. z zadaniem kierowania działalnością partii komunistycznych i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTWERPIA - port

  Główny belgijski port został zajęty 4 września 1944 r. przez wojska brytyjskie z 21 Grupy Armii marsz. Bernarda L.*Montgome-ry'ego, wspierane przez belgijski ruch oporu. Urządzenia portowe nie były zniszczone i Antwerpia mogła się stać głównym miejscem przeła­dunku zaopatrzenia dla wojsk alianckich...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONESCU ION (1886-1946) - polityk

  Ministr obrony (1934 r.) Rumunii potem szef Sztabu Generalnego(1937 r.) tego kraju. Aresztowany w 1938 r. za udział w spisku prze­ciwko rządowi o profrancuskiej orientacji. Po upadku Francji w czerwcu 1940 r. oraz zagarnięciu przez Związek Radziecki Besarabii i północnej Bukowiny, gdy Rumu­nia zaczęła...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANSCHLUSS - przyłączenie Austrii do Rzeszy

  Przyłączenie Austrii do Niemiec na­stąpiło w 1938 r., mimo zakazu zawartego w traktacie z 10 wrze­śnia 1919 r. w Saint-Germain-en--Lay regulującego sprawy związane z likwidacją monarchii austro-wę-gierskiej i powstaniem Republiki Austrii. Pierwszą próbę połączenia obydwu państw podjęli naziści...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /5 234

  praca w formacie txt

Do góry