Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  BISMARCK - okręt

  Niemiecki pancernik, zamówiony w 1935 r. w hamburskiej stoczni, oficjalnie miał wyporność 35 000 t, a więc zgodną z postanowieniami międzynarodowych traktatów, któ­rych sygnatariuszem były Niemcy. W rzeczywistości wyporność okrę­tu przekroczyła 40 000 t. Zaletami nowego pancernika były duża...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /8 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISHOP - działo samobieżne

  Pierwsze brytyjskie działo samo­bieżne, w którym dwudziestopię-ciofuntową armato-haubicę (kal. 87,6 mm) zamontowano na podwo­ziu czołgu *Valentine. Nie była to udana konstrukcja. Zbyt duże wy­miary sprawiały, że Bishop był ła­twym celem dla niemieckich armat przeciwpancernych i czołgowych. Złe...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA DROGA szosa strategiczna

  Droga o długości 1120 km, budo­wana przez Chińczyków od 1920 r.,połączyła Kunming w chińskiej prowincji Yunnan z Lashio w bry­tyjskiej kolonii Birmie. Po 1938 r. stała się jedyną lądową magistra­lą, którą otrzymywały zaopatrze­nie wojska *Czang Kai-szeka. W 1940 r. Brytyjczycy, aby nie draż­nić...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMA - walki 1941-45

  Głównym celem japońskiej inwazji na Birmę było przecięcie drogi stra­tegicznej (*Birmańska Droga, Bur-ma Road) z Lashio do Kunmingu w Chinach. Po 1938 r. była to jedy­na lądowa droga, którą docierało zaopatrzenie dla oddziałów *Czang Kai-szeka. Plan uderzenia, które miała wykonać 15 armia japońska (3...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /6 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIG WING - formacja lotnicza

  Opracowana w okresie międzywo­jennym przez włoskiego oficera Italo *Balbo taktyka polegająca na przeczesywaniu przestrzeni powie­trznej przez duże formacje myśliw­ski e (zwykle 3-5 eskadr) w poszu­kiwaniu samolotów nieprzyjaciel­skich. W październiku 1940 r. uzyskała akceptacją Rady Lotni­cze j (Air...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIG WEEK - operacja powietrzna

  Kryptonim alianckich nalotów na niemieckie zakłady przemysłu lot­niczego, w których uczestniczyły samoloty *RAF oraz amerykańskiej 8 i 15 armii lotniczej. Rozpoczęły się w nocy z 19 na 20 lutego 1944 r., gdy 800 bombowców bry­tyjskich zaatakowało Lipsk. W cią­gu 6-dniowej operacji samoloty amerykańskie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBER - miniaturowy okręt podwodny

  Pierwszy niemiecki miniaturowy okręt podwodny, skonstruowany na początku 1944 r. przy wykorzysta­niu rozwiązań brytyjskiego lilipu­ciego okrętu Welman, zdobytego przez Niemców w Bergen. Plany, opracowane pod kierunkiem kpt. Hansa Bartelsa, przedstawiono 4 lutego 1944 r. dyrekcji stoczni Flenderwerke w Lubece...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /2 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁYSTOK - MIŃSK - bitwa 1941 r.

  Jedna z głównych bitew stoczonych w pierwszym etapie wojny niemiec-ko-radzieckiej. Niemieckie wojskapancerne (2 i 3 grupa pancerna)dowodzone przez gen. Heinza *Gu-deriana i gen. Hermanna *Hotha,nacierając z północy i z południa,doszły do Mińska, zamknęływ okrążeniu i zniszczyły zgrupo­wanie 300 tys...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁORUŚ - operacja „Bagration" 1944 r.

  W czerwcu 1944 r. Niemcy, obawia­jąc się natarcia wojsk radzieckich na południe od Polesia, wzmocnili tam obronę, osłabiając jednocześnie siły na Białorusi. Tymczasem 22 czer­wca 1944 r. Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę siłami czte­rech Frontów, 12 korpusów pancer­nych i zmechanizowanych (166...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNADOTTE FOLKE (1895-1948) - polityk

  Szwedzki polityk, kuzyn króla Szwecji Gustawa V, od 1943 r. wice­prezes Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, dwukrotnie organizował wymianę chorych i kalekich jeń-ców wojennych. W lutym 1945 r. zwrócił się do niego Reichsfuhrer SS Heinrich * Himmler prosząc, aby podjął się pośrednictwa w negocja-cjach między...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /1 215

  praca w formacie txt

Do góry