Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  BROWNING 1918A2 - ręczny karabin maszynowy

  Amerykański konstruktor John Moses Browning zademonstrował w lutym 1917 r. swój nowy karabin maszynowy, który był lekki (ważył niewiele ponad 7 kg) i mógł być używany przez żołnierzy idących do ataku. Wprawdzie podniosły się gło­sy krytyczne, wytykające, że strzały oddawane przez żołnierzy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROWNING M1919A4 - ciężki karabin maszynowy

  Zaprojektowany w pierwszych la­tach XX wieku przez jednego z naj­sławniejszych amerykańskich kon-stniktorów broni strzeleckiej Johna Mosesa Browninga. Prototyp po­wstał prawdopodobnie w 1910 r., ale konstruktorowi nie udało się zyskać zainteresowania armii. Do­piero przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROOKE ALAN wicehrabia Alanbrooke of Brookeborough (1883-1963) - marszałek polny

  Brytyjski oficer, jeden z najbardziej zasługujących na uwagę strategów II wojny światowej. Jego wojenna kariera rozpoczęła się w 1940 r., gdy jako dowódca II korpusu brytyj­skich sił ekspedycyjnych (zob. Bry­tyjski Korpus Ekspedycyjny) we Francji kierował obroną *Dunkierki. Odwołany do Londynu przed...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

  Przed wybuchem wojny WielkaBrytania dysponowała niewielkimisiłami lądowymi. Trzonem była za­wodowa Regular Army (licząca31 maja 1939 r. 204 tys. żołnierzy),obok której istniała słabo wyszkolo­na i wyposażona ochotnicza Territo-rial Anny (TA) - 584 tys. żołnierzy.Wojska stacjonujące na terenieWysp...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /3 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRINDISI - port

  Portowe miasto na południowym wybrzeżu Adriatyku, dokąd 8 wrze­śnia 1943 r., po ogłoszeniu kapitula­cji Włoch, przybył król Wiktor Emanuel III z rodziną i rząd marsz. Piętro *Badoglio. Trzy dni później do miasta wkroczyli żołnierze bry­tyjskiej 1 dywizji powietrznodesan-towej. 22 grudnia 1943 r. na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRETAGNE - okręt

  Jeden z trzech francuskich pancer­ników zbudowanych w czasie I woj­ny, został zmodernizowany w latach 1927-35. 3 lipca 1940 r. cumował w porcie *Mers-el-Kebir, który ostrzelały brytyjskie okręty. Trafio­ny dwoma pociskami kal. 381 mm, zatonął wraz z 977 marynarzami.

   

  DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (1939...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BREST - port

  Port francuskiej marynarki wojennej na zachodnim wybrzeżu Bretanii, po zajęciu przez Niemców stał się od połowy 1941 r. stał się ważną bazą morską dla okrętów podwodnych i nawodnych Kriegsmarine. Na po­czątku 1941 r. rozpoczęto prace bu­dowlane przy wznoszeniu schronu z przystaniami dla okrętów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /2 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRERETON LEWIS (1890-1967) - generał

  Oficer amerykański, absolwent aka­demi i morskiej (US Naval Acade-my), w 1913 r. został lotnikiem i służył pod dowództwem gen. Wil­liama Mitchella - twórcy kontro­wersyjnej teorii o decydującym znaczeniu lotnictwa bombowego.W październiku 1941 r. objął stano­wisko dowódcy dalekowschodniejarmi i powietrznej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BREN WZ.37 - karabin maszynowy

  Zaprojektowany w czeskich zakła­dach zbrojeniowych w Brnie(Ćeskoslovenska Zbrój ovka Model 1930) na początku lat trzydziestych, zyskał uznanie przedstawicieli ar brytyjskiej poszukujących lekkiego karabinu maszynowego, który mógłby zastąpić starzejącego się Lewisa. Brytyjczycy postawili wa­runek - karabin...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BREGUET 690 (seria) - samoloty

  Francuski samolot wielozadanio­wy Breguet 690, zaprojektowany w 1934 r., trafił do produkcji seryj­nej w 1937 r. i był wytwarzany w kilku wersjach: Bre 691C3 - trzy-miejscowy myśliwiec, 691A3 - sa­molot rozpoznawczy, 691B2 - dwu-miejscowy lekki bombowiec i 691AB2 - bombowiec nurkujący. Ta ostatnia wersja...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt

Do góry