Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  CAEN - bitwa 1944 r.

  Miasto w Normandii nad rzeką Orne, ważny węzeł drogowy i kole­jowy, było jednym z głównych ce­lów uderzeń alianckich wojsk inwa­zyjnych, które 6 czerwca 1944 r.wylądowały na odległych o kilkana­ście kilometrów plażach. Zadanie zdobycia miasta otrzymała brytyj­ska 3 dywizja piechoty (dowódca gen. G. T...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BZURA - bitwa 1939 r.

  Największa bitwa kampanii wrze­śniowej, zwana także bitwą pod Kutnem, została stoczona przez dwie polskie armie: „Poznań" i „Pomorze", dowodzone przez gen. Tadeusza * Kutrzebę (jednocześnie dowódcę całości polskich sił w tej bitwie) i gen. Władysława *Bort-nowskiego. Obaj uznali, że odwrót ich armii...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYRNES JAMES (1879-1972) - polityk

  Amerykański senator, prawnik i bli­ski przyjaciel prezydenta Franklina D. Roosevelta, w październiku 1942 r. objął stanowisko dyrektora Biura Stabilizacji Ekonomicznej (Office of Economic Stabilization), przemianowanego później na Biuro Mobilizacji Wojennej (Office of War Mobilization). Sukcesy, jakie odniósł...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURZA - okręt

  Polski niszczyciel zamówiony w 1926 r. przez Kierownictwo Ma­rynarki Wojennej we francuskiej stoczni Chantiers Navals Francais w Blainville. Zwodowany w 1929 r., rozpoczął służbę w w 1932 r. Jego zadaniem miało być eskortowanie konwojów, zwalczanie okrętów nawodnych i podwodnych przeciw­nika, patrolowanie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUFFALO F2A, Brewster - samolot

  Amerykański samolot myśliwski, był pierwszym dolnopłatem wybra­nym w 1936 r. przez US Navy do startu z pokładów lotniskowców. Prototyp oznaczony XF2A-l oblata-no w grudniu 1937 r. W jego kon­strukcji zastosowano nowoczesne rozwiązania (m.in. wciągane podwozie i dzielone klapy do lądo­wania). Jednakże...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDIONNY SIEMION (1883-1973) - marszałek Związku Radzieckiego

  Radziecki oficer, zasłużył się w cza­sie wojny domowej i wojny z Polską w 1920 r., gdy dowodził 1 armią konną. Był jednym z dwóch mar­szałków, obok Klimenta *Woroszy-łowa, którzy przeżyli stalinowskie czystki w wojsku w latach 1937-38. W czerwcu 1941 r., gdy powsta­ła Kwatera Główna (Stawka)...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BT - czołgi

  Radziecki czołg lekki skonstruowa­ny jako kopia zakupionego przez Związek Radziecki w 1931 r. ame­rykańskiego czołgu Christie M-1931 (T-3), zakupionego w 1931 r. BT-l (Bystryj tank - szybki czołg) ważył 10,2 t i uzbrojony był w dwa karabi­ny maszynowe kal. 7,62 mm. Napę­dzany silnikiem będącym kopią...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYTYJSKI KORPUS EKSPEDYCYJNY (British Expeditionary Force - BEF) - jednostka

  Wojska brytyjskie skierowane w 1939 r. do wsparcia sojuszniczych wojsk francuskich i belgijskich. Pierwsze oddziały przybyły do Fran­cj i 4 września 1939 r. (dowódca gen. lord *Gort) i zajęły stanowiska wzdłuż granicy belgijskiej, między 1 i 7 armią francuską. Początkowo liczyły 152 tys. żołnierzy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUMMBAR Sturmpanzer IV (Sd Kfz 166) - działo samobieżne

  Haubice zamontowane na podwo­ziu czołgu *PzKpfw IV opracowały dwa niemieckie zakłady zbrojenio­we: Alkett (nadwozie) i Krupp (modyfikacja podwozia). Projekt nowego pojazdu przedstawiono 20 października 1942 r. Adolfowi Hitlerowi, który polecił wyprodukowanie 40-60 Brummbarów. 1 lutego 1943 r. zapadła decyzja...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROWNING WZ. 1930 - ciężki karabin maszynowy

  Produkowany w Polsce, był zmo­dyfikowaną odmianą ciężkiego ka - I rabinu maszynowego Browning ] wz. 1917. Broń tę dostosowano do I amunicji kal. 7,92 mm oraz wpro- I wadzono wiele innych zmian, 1 m.in. wydłużono lufę, zmieniono ] chłodnicę, zamontowano wspornik I do celownika przeciwlotniczego. 1 W 1930...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 229

  praca w formacie txt

Do góry