Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  CHARIOT - żywa torpeda

  Brytyjski pojazd podwodny zbudo­wany w kwietniu 1942 r. na podsta­wie przechwyconych w Gibraltarze i *Aleksandrii włoskich pojazdów Maiale. Była to torpeda kal. 533 mm, na której okrakiem siadało dwóch nurków. Z przodu, za nie­wielką metalową osłoną, siedział sternik, który miał przed sobą pod­świetlony...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /4 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAR Bl-BIS - czołg

  Seryjna produkcja francuskich cięż­kich czołgów BI i Bl-bis rozpoczęła się w 1935 r. Zastosowano w nich wiele nowoczesnych rozwiązań. Sil­ne uzbrojenie i opancerzenie stwa­rzało wrażenie, że czołgi te mogą być równorzędnymi przeciwnikami niemieckich *PzKpfw III i IV. Jed­nakże w warunkach bojowych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAMBERLAIN NEVILLE (1869-1940) - polityk

  Premier rządu brytyjskiego w latach 1937-40, zapisał się w historii ja­ko polityk bojaźliwy, ustępujący Hitlerowi. Stanowisko premiera rządu brytyj­skiego objął w maju 1937 r. z ra­mienia Partii Konserwatywnej. Przekonany o potędze militarnej i gospodarczej Rzeszy, wybrał po­litykę ustępstw...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /3 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAŁCHYN-GOŁ - walki 1939 r.

  Kilka miesięcy po porażce w wal­kach z wojskami radzieckimi nad jeziorem *Chasan Japończycy wznowili działania w rejonie rzeki Chałchyn-goł na granicy Mongolii.

  Pierwszy atak 11 maja 1939 r. wy­konali niewielkimi siłami (300 żoł­nierzy). 28 maja do boju ruszyło 5500 żołnierzy wspieranych przez 40...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAFFEE M24 - czołg

  Amerykański lekki czołg nazwany imieniem gen. Adna R. Chaffee, twórcy wojsk pancernych. Prototyp zbudowano w 1943 r., i w trzech amerykańskich zakładach wojsko złożyło zamówienie na produkcję 5000 czołgów. Pierwsze M24 po­wstały w kwietniu 1944 r. Do koń­ca wojny wyprodukowano 4415 czołgów. Do Europy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERBERUS - operacja 1942 r.

  Przejście niemieckich pancerników*Scharnhorst i *Gneisenau oraz ciężkiego krążownika *Prinz Eugen z francuskiego portu *Brest do Wilhelmshaven (Niemcy) było jedną z najbardziej śmiałych opera­cji morskich II wojny światowej. Propozycję wyprowadzenia okrę­tów Adolf Hitler przedstawił w li­stopadzie 1941...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTAUR - czołg

  Czołg brytyjski skonstruowany w 1940 r. po doświadczeniach z walk we Francji, które nakazały wzmoc­nienie pancerza. Był modelem przejściowym, torującym drogę no­wej generacji czołgów z grubszym pancerzem i potężniejszym uzbroje­niem artyleryjskim. Wykorzystywa­ny był głównie do szkolenia załóg i misji...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEJLON - bitwa morska 1942 r.

  Duża wyspa na Oceanie Indyjskim dla Brytyjczyków miała istotne zna­czenie strategiczne: bazujące tam okręty chroniły szlaki komunikacyj­ne do Indii i Australii. Po wybuchu wojny na Pacyfiku, wobec groźby opanowania wyspy przez Japończy­ków, wojska brytyjskie na Cejlonie zostały znacznie wzmocnione. Flota...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAVALLERO UGO (1880-1943) - marszałek

  Włoski oficer, jeden z najwybitniej­szych włoskich dowódców, szef Sztabu Generalnego od grudnia 1940 r. do lutego 1943 r. Uczestnik I wojny światowej, opuścił armię w 1919 r. i podjął pracę w zarządzie zakładów Pirelli. Po zwycięstwie fa­szystów we Włoszech w 1922 r. po­wrócił do czynnej służby...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATROUX GEORGES ALBERT (1877-1969) - generał

  Francuski oficer, gubernator w In-dochinach od sierpnia 1939 r., tuż po klęsce Francji w 1940 r. został odwołany przez rząd Vichy. Udał się do Londynu, gdzie premier Winston Churchill, poszukując polityka bardziej uległego niż Charles de *Gaulle, w lipcu 1940 r. zapropono­wał mu objęcie przywództwa...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt

Do góry