Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  CHURCHILL WINSTON SPENCER (1874-1965) - polityk

  Wybitny brytyjski strateg i polityk, jako premier w latach 1940-45 po­prowadził Wielką Brytanię do zwy­cięstwa. Ponownie objął urząd pre­miera w 1951 r. i piastował go do 1955 r. Absolwent akademii wojskowej w Sandhurst (1895 r.), walczył w Su­danie w 1898 r. i w wojnie burskiej 1899-1900, gdzie nawet...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /6 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRAPY (Schnorchels) - mechanizm wymiany powietrza

  Urządzenie dostarczające powietrze i usuwające spaliny z silników die-slowskich okrętu podwodnego idą­cego w zanurzeniu opracował kmdr J.J. Wichers z holenderskiej mary­narki wojennej. W lutym 1940 r. za­instalowano je na okręcie 021, Składało się z dwóch rur, z których jedna - doprowadzająca...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINY - walki 1941-45

  Podbój Chin, najbardziej zaludnio­nego państwa na Ziemi (480 min mieszkańców w 1937 r.), przez Japonię zapoczątkowało zajęcie przez Armię *Kwantuńską w 1931 r. Mandżurii, gdzie w marcu 1932 r. okupant proklamował marionetkowe państwo Mandżukuo. Obszar ten stał się bazą do dalszej agresji Japonii na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /3 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINDITS (Czinditsi) - komandosi

  Nazwa alianckich grup komando­sów (Long Rangę Penetration - da­lekosiężnej penetracji) dowodzo­nych przez Orde *Wingate'a, wal­czących w *Birmie, na tyłach wojsk japońskich; wywodziła się z bir­mańskiej nazwy chinthe oznaczają­cej kamiennego uskrzydlonego lwa broniącego buddyjskich świątyń. Wingate...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /3 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHI-HA (TYP 97) - czołg

  Podstawowy pancerny wóz bojowy armii japońskiej, zaprojektowany w 1937 r. i budowany w zakładach Mitsubishi. Pierwsze modele wypo­sażone były w działa kał. 57 mm, ale w 1941 r. zastosowano bardziej skuteczne armaty kal. 47 mm o dłu­giej lufie. Czołgi te brały udział we wszystkich większych operacjach...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHERWELL Frederick Alexander Lindemann lord Cherwell (1886-1957) - naukowiec

  Brytyjski uczony - nazwisko rodowe Frederick Alexander Lindemann -jako naukowy doradca premiera Winstona Churchilla i jego przyjaciel (od 1921 r.) miał istotny wpływ na wiele decyzji brytyjskiego rządu. Pracując na uniwersytecie w Oxfor-dzie zajmował się problemami awiacji i w czasie I wojny światowej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHERBOURG - port

  Francuski port położony w północ­nej części półwyspu Cotentin był głównym celem ataku 1 armii ame­rykańskiej w czasie inwazj i na *Normandi ę 6 czerwca 1944 r. Miasto zdobyto 17 czerwca, ale ze względu na zniszczenia dopiero we wrześniu 1944 r. udało się urucho­mić urządzenia portowe i do końca...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHATELLERAULT MODELE 1924-29 - karabin maszynowy

  W 1921 r. francuska firma Manu-facture d'Armes Chatelleraul t wy­produkował a karabin określany jako kal. 7,5 mm, który okazał się narzędziem zabójczym dla... żołnie­rzy usiłujących z niego strzelać. Wielokrotnie zdarzały się eksplozje karabinu, co było następstwem wa­dliwego materiału lufy.

  W 1924...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHASAN - walki 1938 r.

  Wojna japońsko-chińska i zajęciePekinu przez Japończykóww 1937 r. wpłynęły na zbliżenie mię­dzy rządami Związku Radzieckiegoi Chin, które zawarły pakt o nie­agresji (21 sierpnia 1937 r.). Na pod­stawie tej umowy Związek Ra­dziecki udzielił Chinom pomocy,przesyłając w 1938 r. 565 samolo­tów, 82...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARKÓW - bitwy 1941-43

  Ukraińskie miasto zajęte przez woj­ska niemieckie 24 października 1941 r., stało się jedną z kilku baz (obok m.in. Nowgorodu, Briańska, Kurska, Orła), będących punktem oparcia dla *Wehrmachtu podczas ofensywy *Armii Czerwonej zimą 1941 42 r. Wojska Frontu Południo­wo-Zachodniego (dowódca marsz. Siemion...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 535

  praca w formacie txt

Do góry