Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  CONINGHAM ARTHUR (1895-1948) - marszałek lotnictwa

  Brytyjski oficer lotnictwa, położył szczególne zasługi w czasie walk w Afryce Północnej i Europie Zachodniej. Żołnierz piechoty z I wojny świa­towej, na skutek ran zwolniony z wojska jako inwalida w kwietniu 1916 r. Wstąpił do Royal Flying Corps, gdzie odniósł sukcesy jako pilot myśliwski. W 1925 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMPIEGNE - miasto

  Niewielkie miasto nad rzeką Oisne we Francji zajęte 9 czerwca 1940 r. przez wojska niemieckie. 22 czerw­ca o godz. 18.32 w wagonie,w którym 22 lata wcześniej (11 li­stopada 1918 r.) Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową, przedstawiciel dowództwa pokona­nych wojsk francuskich gen. Char­les...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Comet A34 - czołg

  Jeden z najlepszych brytyjskich czołgów w II wojnie światowej, zbu­dowany we wrześniu 1944 r., służbę rozpoczął w pierwszych miesiącach 194 5 r. Konstruktorzy z zakładów Leylanda wykorzystali podwozie czołgu * Cromwell. Zamontowali armatę siedemnastofuntową (kal. 77 mm) i zmienili kształt wieżyczki...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLT M1911A1 - pistolet

  Amerykański pistolet wywodzący się ze sportowego modelu kal. 0,38 cala, wyprodukowany przez firmę Colt w 1902 r. W czasie wojny o Filipiny okazało się, że nabój kal. 0,38 cala (9,65 mm) jest mało skuteczny i w 1905 r. wyproduko­wano nową wersję o kal. 0,45 cala (11,43 mm), którą w 1907 r. wpro­wadzono do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLLINS JOSEPH LAWTON (1882-1963) - generał

  Amerykański oficer, od stycznia 1941 r. jako szef sztabu VII korpusu brał udział w organizowaniu obrony Hawajów przed Japończykami. W czasie walk na *Guadalcanalu dowodził 25 dywizją piechoty; ze względu na jej sukcesy i szybkość działania zyskał przydomek „Lightnin' Joe" - „Józek Błyska­wica "...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLOSTERMANN PIERRE (ur. 1921) - major

  Francuski as myśliwski, rozpocząłsłużbę w Rednal w Wielkiej Bryta­nii, gdzie przeszedł zasadnicze prze­szkolenie lotnicze. Następnie służyłw 314 dywizjonie * Wolnych Fran­cuzów „Alsace" i od września1943 r. w 602 dywizjonie *RAF;szybko awansował do stopnia do­wódcy eskadry, a później dywizjo­nu i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLARK MARK WAYNE (1896-1984) - generał

  Amerykański dowódca, który wsła­wił się zarówno operetkowymi kon­taktami z kolaboracyjnymi dowód­cami francuskimi, jak też zdoby­ciem Rzymu. W czasie I wojny światowej walczył we Francji i został tam ranny. W czerwcu 1942 r. przybył do Wiel­kiej Brytanii, gdzie objął dowódz­two amerykańskiego II...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CICERO (1904-1970) - szpieg

  Elyas Bazna, kamerdyner ambasa­dora brytyjskiego Hughe Knatch-bull-Hugessena w Ankarze (Turcja), współpracował z wywiadem nie­mieckim pod pseudonimem „Cice­ro", nadanym mu przez ambasadora Rzeszy w stolicy Turcji Franza von *Papena. Charakter działalności i wiele faktów z jego życiorysu pozostaje nie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIANO di CORTELLAZZO GALEAZZO (1903-1944) - polityk

  Włoski minister spraw zagranicz­nych odegrał istotną rolę w kształto­waniu polityki państwa. Prawnik z wykształcenia, od 1925 r. poświę­cił się służbie dyplomatycznej, ale błyskotliwą karierę rozpoczął w 1930 r., gdy poślubił Eddę Mus-solini - córkę dyktatora Włoch. W 1935 r. objął...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHURCHILL - czołg

  Ciężki czołg brytyjski skonstruowa­ny w zakładach Vauxhall. Pierwsze seryjnie produkowane czołgi dostar­czono do jednostek w 1941 r. Poja­zdy te, po usunięciu wielu usterek, okazały się przydatne do wykony­wania zadań pomocniczych. Gruby pancerz i stabilna konstrukcja umożliwiały zastosowanie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 280

  praca w formacie txt

Do góry