Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  CUNNINGHAM ANDREW BROWNE (1883-1963) - admirał

  Brytyjski oficer, jeden z najwybit­niejszych dowódców *Royal Navy, od października 1943 r. piastował urząd pierwszego lorda Admiralicji, a także był członkiem komitetów Szefów Sztabów i Połączonych Szefów Sztabów. W czasie I wojny światowej służył na niszczycielach, uczestnicząc m.in. w walkach nad...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRUSADER - czołg

  Brytyjski średni czołg, którego pro­jekt powstał po wizycie delegacjiwojskowej w 1936 r. na radzieckimpoligonie, gdzie demonstrowanoczołg *BT. Po powrocie do krajui złożeniu dokładnego raportu za­kłady Nuffield nabyły natychmiastamerykański czołg Christie M-1931 (T-3), będący pierwowzorem ra­dzieckiego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRUSADER - operacja 1941 r.

  Zwycięska ofensywa wojsk alianc­kich prowadzona od 18 listopada 1941 r. do 10 stycznia 1942 r., w której wyniku wyparto wojska niemiecko-włoskie z Cyrenajki (Libia). Po fiasku operacji *„Battleaxe" w 1941 r. wojska brytyjskie w Afry­ce Północnej otrzymały dostawy sprzętu i amunicji. W drugiej poło­wie 1941 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /4 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CROMWELL - czołg

  Szybki i zwrotny czołg brytyjski produkowany od stycznia 1943 r. Pierwsze egzemplarze uzbrojone były w armaty sześciofuntowe, które zastąpiono armatą kal. 75 mm, aby umożliwić zastosowanie amery­kańskiej amunicji. Cromwell poja­wił się na polu bitwy po inwazji w *Normandii w czerwcu 1944 r. i okazało...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRIPPS STAFFORD (1889-1952) - polityk

  Prawnik, członek partii laburzy-stowskiej znany z lewicowych po­glądów, w latach 1940-42 r. był przedstawicielem rządu brytyjskie­go w Moskwie. Gorący zwolennik sojuszu ze Związkiem Radzieckim, podejmo­wał działania na rzecz poprawy stosunków między obydwoma pań­stwami. W 1941 r., powiadomiony przez swój...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COVENTRY - bombardowanie 1940 r.

  Angielskie miasto zaatakowane wie­czorem 14 listopada 1940 r. przez449 niemieckich samolotów bombo­wych w odwecie za nalot kilku bom­bowców *RAF, które 8 listopada zrzuciły bomby na Monachium. Jed­na z bomb ugodziła piwiarnią „Lówenbraukeller" tuż po zakończe­niu spotkania najstarszych członków partii...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COURAGEOUS - okręt

  Brytyjski lotniskowiec, rozpoczął swoją karierę bojową w 1915 r. jako wielki lekki krążownik, czyli w isto­cie krążownik liniowy. W czasie I wojny światowej wziął udział w bi­twie morskiej pod Helgolandem w 1917 r. Po wojnie, jako okręt słabo opancerzony i uzbrojony (artyleria główna składała się...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COSSACK - okręt

  Brytyjski niszczyciel typu Tribal, rozpoczął służbę w 1938 r. Wyko­rzystywany był głównie do ochrony żeglugi na morzach Północnym i Śródziemnym. Dowodzony przez kmdr. Philipa *Viana, wsławił się akcją uwolnienia alianckich wię­źniów z niemieckiego statku *Alt-mark. Brał udział w bitwie pod...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORONADO PB2Y, Consolidated - samolot

  Prototyp (XPB2Y-1) amerykańskiej ogromnej łodzi latającej, wzbił się w powietrze w grudniu 1937 r. Pier­wsze seryjnie produkowane samo­loty rozpoczęły służbę w styczniu 1941 r. i wykorzystywane były jako samoloty bombowo-rozpoznawczedalekiego zasięgu. Do 1944 r. wypro­dukowano 210 egzemplarzy, w tym...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONRAD - okręt

  Krążownik brytyjski Danae, zwodo­wany w styczniu 1918 r., w służbie od lipca 1918 r., przekazany na po­czątku października 1944 r. Polskiej Marynarce Wojennej po utracie krą­żownika *Dragon. Okręt, przemia­nowany na ORP Conrad, obsadzili marynarze uratowani z Dragona z dowódcą kmdr. Stanisławem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 064

  praca w formacie txt

Do góry