Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  DEUTSCHLAND (LUTZÓW) - okręt

  Niemiecki okręt, zwodowany 19 maja 1931 r., miał być jednym z 6 pancerników kieszonkowych, ale do 1939 r. niemieckie stocznie wybudowały jeszcze tylko okręty * Admirał Graf Spee i *'Admirał Scheer. Deutschland pod dowódz­twem kmdr. Paula Wennekera roz­począł służbę 1 kwietnia 1933 r. Tuż przed wybuchem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENTZ HENRI-FERNAND (1881-1945) - generał

  Francuski oficer, wojskowy guber­nator Paryża w 1940 r., po upadkuFrancji objął stanowisko wysokiegokomisarza rządu *Vichy w Syrii.W czasie walk w tym kraju (czer­wiec-lipiec 1941 r.) dowodził woj­skami Vichy, stawiającymi opór si­łom alianckim. W 1945 r. skazanyna śmierć za zdradę, zmarł w wię­zieniu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMS - organizacja

  Skrót nazwy angielskiej organizacji Defensively Equipped Merchant Ship (Obronnie Wyposażony Statek Handlowy), zajmującej się zaopa­trywaniem statków handlowych w uzbrojenie, przerzucaniem i ob­sługą tegoż uzbrojenia. Od początku wojny do marca 1941 r. wyposażo­no 4431 alianckich statków, które mogły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMPSEY MILES (1896-1969) - generał

  Jeden z najlepszych brytyjskich dowódców, pod *Dunkierkąw maju 1940 r. umiejętnie kierował dzia­łaniami 13 brygady piechoty osła­niającej ewakuację wojsk alianc­kich. W grudniu 1942 r. objął dowództwo XIII korpusu wchodzą­cego w skład 8 armii w Libii. Później brał udział w pierwszej fazie operacji...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFIANT, Boulton Paul - samolot

  Brytyjski samolot myśliwski skon­struowany w zakładach Boulton Paul na zamówienie Ministerstwa Lotnictwa (Air Ministry), które uznało, że samolot obsługiwany przez pilota i strzelca manipulują­cego wieżą uzbrojoną w sprzężone karabiny maszynowe może być bardzo efektywny. Prototyp wzbił się w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECOY SHIPS - okręty-pułapki

  Statki brytyjskie specjalnie przysto­sowane do niszczenia niemieckich okrętów podwodnych. Admiralicja wykorzystała pomysł z I wojny światowej, gdy wysyłano w morze tzw. Q-Ships. Od października 1939 r. do marca 1940 r. na pokładach 8 statków handlowych zainsta­lowano starannie zamaskowane działa, wyrzutnie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  D-DAY - inwazja 1944 r.

  Kryptonim pierwszego dnia wielkiej operacji inwazyjnej wojsk alianc­kich, które 6 czerwca 1944 r. wylą­dowały na wybrzeżu Normandii weFrancji. (*Normandia 1944)

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAUNTLESS SBD/A-24, Douglas - samolot

  Produkcja amerykańskiego bom­bowca nurkującego SBD-1, przysto­sowanego do startów z lotniskow­ców, rozpoczęła się w 1940 r.

  Napędzany był silnikiem Wright R-l820-32 o mocy 950 KM i uzbro­jony w dwa najcięższe karabiny maszynowe kal. 12,7 mm, strzelają­ce do przodu samolotu oraz jeden ruchomy karabin...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARLAN JEAN FRANCOIS (1881-1942) - admirał

  Francuski oficer, jeden z twórców silnej marynarki wojennej, zajmo­wał stanowiska ministra ds. mor­skich, ministra spraw zagranicz­nych oraz wicepremiera w rządzie *Vichy. W sierpniu 1939 r. objął funkcję naczelnego dowódcy Francuskiej Marynarki Wojennej. 16 czerwca 1940 r. otrzymał stanowisko mi­nistra ds...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIA - działania wojenne 1940 r.

  W 1940 r. Dania stała się celem nie­mieckiego ataku, choć rząd prowa­dził politykę neutralności, a 31 maja 1939 r. podpisał z Niemcami układ o nieagresji. Mimo to 9 kwiet­nia 1940 r. o godz. 4.20 poseł nie­miecki w Kopenhadze C. Renthe--Fink wręczył duńskiemu ministro­wi spraw zagranicznych Peterowi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 088

  praca w formacie txt

Do góry