Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  GILBERTA WYSPY - bitwa 1943 r.

  Brytyjska kolonia na zachodnim Pa­cyfiku składająca się z 16 atoli, za­jęta przez Japończyków w grudniu 1941 r. W maju 1943 r. szefowie Po­łączonych Sztabów uznali, że woj­ska amerykańskie dowodzone przez adm. Chestera W. *Nimitza powinny zmierzać do Japonii przez środkowy Pacyfik, a wstępnym etapem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIBRALTAR - port

  Port morski i lotnisko na skalistym przylądku nad Cieśniną Gibraltar-ską, kolonia brytyjska od 1704 r. Miał ogromne znaczenie strategicz­ne, gdyż zamykał drogę prowadzącą z Atlantyku na Morze Śródziemne. Od 1940 r. w porcie bazowały okrę­ty *Force H i stamtąd osłaniały konwoje z zaopatrzeniem dla...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GHORMLEY ROBERT L. (1883-1958) - wiceadmirał

  Oficer amerykański, na początku II wojny światowej pełnił z ramieniarządu amerykańskiego funkcję ob­serwatora wojskowego w Londy­nie. W marcu 1942 r. przeniesiony na Daleki Wschód, objął stanowiskodowódcy Rejonu Południowego Pa­cyfiku (South Pacific Ocean Area).Miesiąc później skierowano go doAuckland...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GHAZALA-BIR HAKEIM - bitwa 1942 r.

  Bitwa wojsk niemiecko-włoskich i alianckich, trwająca od 26 maj a do 17 czerwca 1942 r. na terenie Libii . Po porażce w czasie operacj i *„Crusader"(18 listopada 1941 10 stycznia 1942) wojska niemiec-ko-włoskie w Afryce Północnej wycofały się z niemal całej Cyre-1 najki, następnie jednak otrzymały duże...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /3 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESTAPO (Geheime Staatspolizei) - tajna policja państwowa

  Niemiecka tajna policja państwowa utworzona w 1933 r. w Prusach przez premiera tego kraju Hermanna *G6ringa. Pierwotna nazwa brzmia­ła Geheimes Staatspolizeiamt (Gestapa) - Urząd Tajnej Policji Państwowej. W 1934 r. Góring przekazał zwierzchnictwo nad Gestapa Heinrichowi *Himmlerowi, który w 1936 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGES ALPHONSE JOSEPH (1875-1951) - generał

  Oficer francuski, absolwent szkoły oficerskiej Saint-Cyr, uczestnik I wojny światowej, od 21 paździer­nika 1939 r. dowodził najważniej­szym francuskim Frontem - Północ-no-Wschodnim. Podczas niemiec­kiej ofensywy w maju 1940 r. nie potrafił odpowiednio szybko zarea­gować na uderzenia oddziałów pan­cernych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERAL GRANT M3 - czołg

  Amerykański czołg średni, które-go prototyp zbudowano w styczniu 1941 r., wykorzystując kadłub i wie­życzkę czołgu T5E2.

  Początkowo zakładano, że nowy pojazd M3 wy­posażony będzie w działo większe­go kalibru niż poprzednik, jednakże wymagałoby to skonstruowania no­wej wieży, co trwałoby za...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAULLE CHARLES de (1890-1970) - polityk

  Absolwent szkoły oficerskiej Saint--Cyr, w czasie I wojny światowej wykazał się niebywałą odwagą i od­niósł dwie rany. W lutym 1916 r. pod Verdun dostał się do niewoli; przebywał w 5 obozach jenieckich i z każdego próbował ucieczki, aż trafił do karnego obozu-twierdzy Ingolstadt. Latem 1919 r...

  Ocena / Kategoria / Historia współczesna

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARLAND - okręt

  Niszczyciel zwodowany 24 paź­dziernika 1935 r. w stoczni Fairfield S.B. & Engineering w Belfaście, rozpoczął w marcu 1936 r. służbę w *Royal Navy; 3 maja 1940 r. prze­kazany Polskiej Marynarce Wojen­nej, 8 lipca uczestniczył w bitwie z okrętami włoskimi koło Kalabrii, a 19 lipca towarzyszył...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMMON - granat

  Brytyjski granat ręczny dla żołnie­rzy wojsk powietrznodesantowych, składał się z dwóch oddzielnie prze­noszonych części: ładunku wybu­chowego, którego wielkość mógł dobrać żołnierz, i zapalnika z przy­twierdzonym woreczkiem z tkaniny, ściśniętego u dołu elastyczną taśmą. Do woreczka...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 037

  praca w formacie txt

Do góry