Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  GUSTAWA LINIA - umocnienia

  Niemiecki pas obrony na terenie Włoch, przecinał najwęższą, środ­kową część Półwyspu Apenińskie­go, ciągnąc się przez 125 km wzdłuż rzek Garigliano, Rapido i Sangro. W górskim terenie zbudowano pas bunkrów betonowych i schronów wykutych w skale, osłoniętych pan­cernymi płytami lub wyposażonych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUSTAW - armata kolejowa

  Prace nad skonstruowaniem naj­większej armaty II wojny światowej o kal. 802 mm rozpoczęły się w 1937 r. w zakładach Kruppa. Konstruktorzy sądzili, że działo bę­dzie gotowe do 1940 r., ale nie docenili stopnia trudności i do­piero w 1942 r. właściciel zakła­dów Gustaw Krupp mógł ofiaro­wać niezwykły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUAM - desant 1944 r.

  Największa z Wysp Mariańskich (należały do Stanów Zjednoczonych od 1898 r.), dostała się pod okupację japońską 8 grudnia 1941 r. i została obsadzona przez 19-tysięczny garni­zon dowodzony przez gen. Hyo Takashinę. Amerykanie w połowie 1944 r. podjęli próbę odzyskania wyspy, na której mogliby...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUADALCANAL - bitwa morska 1942 r.

  Admirał Isoroku *Yamamoto zapla­nował na 12-14 listopada 1942 r. decydujące uderzenie wymierzone w amerykańską bazę lotniczą •Hen­derson Field na wyspie *Guadalca-nal. Miała to być dwuczęściowa operacja polegająca na ostrzelaniu lotniska przez 2 pancerniki, krążow­nik i 14 niszczycieli (zespół...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /3 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUADALCANAL - bitwa 1942-43

  Wyspa w archipelagu Wysp Salo­mona na Oceanie Spokojnym o po­wierzchni 6470 km2 , w 1942 r. zo­stała zajęta przez Japończyków. 5 lipca 1942 r. amerykański zwiad lotniczy dostarczył zdjęcie wyspy, na którym rozpoznano pas starto­wy budowany przez Japończyków. Oznaczało to, że wkrótce stamtąd zaczną...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZMOT-SKOTNICKI STANISŁAW (1894-1939) - generał

  Żołnierz Legionów Polskich od 1914 r., internowany w 1917 r. Po I wojnie światowej wyjechał do Francji, gdzie studiował w Szkole Jazdy w Saumur. Odwołany do kra­ju, brał udział w wojnie polsko--bolszewickiej w 1920 r. W okresie międzywojennym dowodził bryga­dami kawalerii: Baranowicze, No­wogródzką...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYF - okręt

  Stawiacz min Polskiej Marynarki Wojennej, zwodowany 29 listopada 1936 r. w stoczni Chantiers Augu-stin Normand w Hawrze we Fran­cji, gotowość bojową osiągnął w lu­tym 1938 r. Pierwszego dnia wojny o godz 18.00 Gryf (dowódca kmdr ppor. Stefan Kwiatkowski), przygo­towujący się do stawiania min w po­bliżu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMYKO ANDRIEJ (1909-1989) - polityk

  Syn chłopa z Białorusi, po ukoń­czeniu studiów ekonomicznych pra­cował w czasopiśmie „Woprosy Ekonomiki", zanim w 1939 r. przy­stąpił do służby dyplomatycznej.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROM - okręt

  Budowa niszczyciela zamówionego przez Polską Marynarkę Wojenną rozpoczęła się w lipcu 1935 r. w stoczni J. Samuel White & Co. Ltd. w Cowes w Wielkiej Brytanii. Okręt zwodowano w lipcu 1936 r., gotowość bojową osiągnął w maju następnego roku. 30 sieipnia 1939 r. razem z dwoma innymi niszczycie­lami...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREIM ROBERT von (1892-1945) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer lotnictwa w czasie I wojny światowej odznaczony Pour le Merite za 28 zwycięstw powietrz­nych, od 1938 r. był szefem kadr* Luftwaffe. Od 1939 r. dowódca dy­wizji lotniczej, a następnie korpusulotniczego. Od 1941 r. na fronciewschodnim dowodził 2 flotą powie­trzną. Wezwany do bunkra...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /546

  praca w formacie txt

Do góry