Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  HARRIMAN WILLIAM AVERELL (1891-1986) - polityk

  Amerykański biznesmen i dyplo­mata, w 1941 r. uczestniczył w Londynie w negocjacjach dotyczących *Lend-Lease, a następnie koordy­nował wszystkie działania związane z amerykańską pomocą dla Wielkiej Brytanii. We wrześniu tego roku wyjechał z lordem *Beaverbroo-kiem do Moskwy, aby ustalić zakres i sposób...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMON MILLARD (1888-1945) - generał

  Dowódca amerykańskiej 2 armii lot­niczej w latach 1941-42, następnie dowódca amerykańskich sił powie­trznych operujących z Guadalcana-lu i wysp południowego Pacyfiku.Od lipca 1944 r. był dowódcą USArmy Air Force na obszarze Pacyfi­ku, odpowiedzialnym za bombardo­wania strategiczne Japonii. W lu­tym 1945 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMPDEN, Handley Page - samolot

  Brytyjski dwusilnikowy samolot bombowy, który w sierpniu 1938 r. wszedł do uzbrojenia jednostek RAF. Wydawał się doskonałą ma­szyną: szybki, zwrotny, zabierał dwukrotnie więcej bomb na dwu­krotnie większą odległość niż Bri­stol *Blenheim. Podczas pierwszych dziennych nalotów na obiekty w Niemczech...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMBURG - naloty

  Niemieckie miasto portowe, było  celem 187 nalotów wykonanych przez bombowce alianckie od 1940 do 1945 r. Najcięższe naloty, które odbyły się w lipcu i sierpniu 1943 r., zyskały miano „bitwy o Hamburg".

  W nocy z 24 na 25 lipca 1943 r. do nalotu na miasto wystartowały 792 bombowce brytyjskie (347 * Lancaster...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALSEY WILLIAM FREDERICK (1882-1959) - admirał

  Amerykański oficer, absolwent Naval Academy w 1900 r., w czasie I wojny światowej był dowódcą ni­szczycieli i nie wyróżnił się żad­nymi osiągnięciami bojowymi. W 1941 r. objął dowództwo zespołu operacyjnego lotniskowców osła­niających uderzenie na japońskie pozycje na Wyspach *Gilberta i *Marshalla...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIFAX Edward Frederick Lindley Wood lord Halifax (1881-1951) - polityk

  Brytyjski działacz Partii Konserwa­tywnej, w latach 1926-31 był wice­królem Indii. W 1934 r. odziedzi­czył po swoim ojcu tytuł lordowski.

  Od lutego 1938 r. był ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i gorąco popierał poli­tykę *appeasementu premiera Neville'a *Chamberlaina. Jednakże we wrześniu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIFAX, Handley Page - samolot

  Brytyjski czterosilnikowy samolot bombowy, oblatany 25 października 1939 r., powstał na podstawie za­mówienia Ministerstwa Lotnictwa, które początkowo zamierzało wpro­wadzić do uzbrojenia brytyjskich sił powietrznych dwusilnikowy bom­bowiec średniego zasięgu. Niezado­walające wyniki prób dwusilniko­wych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALDER FRANZ (1884-1972) - generał

  Potomek bawarskiej rodziny woj­skowej (Jeg° ojciec był generałem), w latach 1914-18 pełnił służbę w sztabach armijnych. Po wojnie pozostał w Reichswehrze i był m.in. wykładowcą taktyki, oficerem szta­bu dywizyjnego i szefem Truppen-amtu (Sztabu Generalnego Reichs-wehry, nazwanego tak ze względu na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HA-GO (TYP 95) - czołg

  Japoński czołg skonstruowany w 1933 r., w chwili wybuchu woj­ny na Dalekim Wschodzie w 1941 r. był już przestarzały i jedynie brak odpowiedniego uzbrojenia przeciw­pancernego w wojskach alianckich pozwalał Japończykom używać tych czołgów bez większych strat. Pro­dukcja została wstrzymana w 1942 r. , ale...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACHA EMIL (1872-1945) - polityk

  Prezydent Czechosłowacji od 30 li­stopada 1938 r. W marcu 1939 r. mimo braku upoważnienia parla­mentu podpisał w Berlinie - pod groźbą Adolfa Hitlera, że oddziały Wehrmachtu wkroczą do Czecho­słowacji - dokument przekazujący w ręce Niemców pełnię władzy na obszarze jego kraju. 16 marca 1939 r. został...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt

Do góry