Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  HEINKEL HE 280 - samolot

  Pierwszy prototyp niemieckiego dwusilnikowego samolotu odrzuto­wego, oblatany 2 kwietnia 1941 r. na lotnisku zakładów Heinkla, osią­gnął prędkość 776 km/h na wysoko­ści 6100 m. W tym czasie samoloty z silnikami tłokowymi osiągały prędkość 550 km/h i zalety pierw­szego odrzutowego myśliwca świa­ta...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 219 UHU - samolot

  Konstruktorzy z zakładów Heinkla przystąpili w 1940 r. do pracy nad samolotem rozpoznawczym dale­kiego zasięgu z kabiną ciśnieniową i trójkołowym podwoziem z kołem przednim; opracowali również we­rsją tego samolotu jako myśliwca bombardującego oraz przeznaczo­nego do działań na dużej wysokości...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 177 GREIF - samolot

  Niemiecki ciężki bombowiec, był jednym z najbardziej nieudanych samolotów II wojny światowej. Do­wództwo Luftwaffe żądało od kon­struktorów, aby ciężki bombowiec mógł atakować z lotu nurkowego i zwalczać cele morskie. W efekcie pod koniec lat trzydziestych w za­kładach Heinkla powstał czterosilni-kowy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 162 SALAMANDER - samolot

  Niemiecki samolot odrzutowy, którego budowa rozpoczęła się 8 września 1944 r., a pierwszy prototyp wystartował z lotniska zakładów Wiedeń-Schwechat już 6 grudnia 1944 r. Ze względu na pośpiech próby nie wypadły zadowalająco. W pierwszym prototy­pie ujawniono znaczne usterki podwozia, a drugi prototyp...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 115 - wodnosamolot

  Niemiecki wodnosamolot, którego pierwszy prototyp wystartował na początku 1938 r. i wkrótce He 115 przystosowano do bicia rekordów świata. W maju 1938 r. ustanowi! 8 rekordów świata w swojej katego­rii na dystansie 1000 km i 2000 km z ładunkiem 500 kg, 1000 kg i 2000 kg, uzyskując średnią prędkość 325...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 111 - samolot

  Niemiecki bombowiec; podobnie jak wiele innych samolotów bojowych budowanych w drugiej połowie lat trzydziestych, został zaprojektowa­ny dla potrzeb cywilnych i wojsko­wych. Pierwszy prototyp wyposażo­ny w dwa silniki BMW VI oblatano 24 lutego 1935 r. W czasie prób roz­winął prędkość większą niż wiele...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /2 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEDGEHOG („Jeż") - bomba głębinowa

  Niewielkie bomby głębinowe wy­strzeliwane przed dziób okrętu po­zwalały zaatakować zanurzony okręt podwodny, gdy był on jeszcze w zasięgu fal *ASDIC-u. Wprowa­dzono je do uzbrojenia brytyjskich okrętów w styczniu 1942 r. Bomby odpalane elektrycznie z platformy na pokładzie okrętu wpadały do wo­dy w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTMANN ERICH (1922-1993) - major

  Niemiecki as myśliwski, osiągnął najwyższą w II wojnie światowej liczbę zwycięstw w walkach po­wietrznych, zestrzel i wuj ąc 352 sa­moloty w czasie 825 walk (1404 lo­ty bojowe). Służbę bojową rozpo­czął 10 października 1942 r. w 52 pułku bazującym w Majkopie na Ukrainie. Od września 1943 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HART THOMAS C. (1887-1971) - admirał

  Dowódca amerykańskiej Floty Azjatyckiej (US Asiatic Fleet); w latach 1939-42 uznał, że jego si­ły bazujące w Manili (jeden ciężki i dwa lekkie krążowniki, 13 ni­szczycieli, 29 okrętów podwod­nych, 5 trałowców, 6 kanonierek, okręty bazy lotnictwa morskiego i 28 lodzi latających) są zbyt nikłe, aby...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARRIS ARTHUR (1892-1984) - generał

  Oficer brytyjski, rozpoczął karierę lotnika w czasie I wojny światowej, gdy pełnił służbę w 1 Regimencie Rodezyjskim. Wstąpił wówczas do brytyjskiego lotnictwa Royal Flying Corps iw 1918 r. objął do wodzenie eskadrą. We wrześniu 1939 r. powierzono mu dowodzenie 5 grupą lotnictwa bombowego, a wkrótce...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt

Do góry