Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  HOME GUARD - straż krajowa

  Brytyjskie ochotnicze oddziały woj­skowe utworzone 14 maja 1940 r. (pierwotna nazwa brzmiała Local Defence Volunteers - Ochotnicy Obrony Lokalnej) w celu ochrony brzegów wysp przed niemieckimi wojskami inwazyjnymi. Na apel o wstępowanie w szeregi Home Guard odpowiedziało ponad ćwierć miliona mężczyn i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOME FLEET - flota macierzysta

  Najsilniejsza część brytyjskich sił morskich, przeznaczona do ochrony wysp, żeglugi, blokowania szlaków morskich niemieckich okrętów wo­jennych i statków handlowych oraz niszczenia jednostek niemieckich. We wrześniu 1939 r. Home Fleet liczyła 8 pancerników i krążowni­ków liniowych, 2 lotniskowce, 16...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA - działania wojenne 1940 r.

  Holandia, państwo o powierzchni 33 540 km', zamieszkałe przez 8 640 rys. ludności (1938 r.) po wybuchu wojny zachowała ścisłą neutralność. 28 sierpnia 1939 r. przeprowadziła mobilizację powszechną, w wyniku której w maju 1940 r. dysponowała armią (dowódca gen. Henri Gerard Winkelman) liczącą 400...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /4 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOEPNER ERICH (1886-1944) - generał

  Niemiecki oficer, w czasie walk w Polsce w 1939 r. i we Francji w 1940 r. dowodził XVI korpusem,następnie był dowódcą 4 grupy pan­cernej przekształconej w 4 armiępancerną, która w czasie walk nafroncie wschodnim w 1941 r., wrazz 2 armią pancerną gen. Heinza *Guderiana doszła do przedmieść Moskwy.

  W...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOARE-BELISHA LESLIE (1893-1957) - polityk

  Brytyjski działacz Partii Liberalnej, w 1937 r. objął urząd ministra wojny i później członka gabinetu wojenne­go premiera Neville'a *Chamberlai-na. Bezskutecznie usiłował przygo­tować państwo do wojny, otwarcie krytykując poziom wyszkolenia żoł­nierzy Armii Terytorialnej, żądając zmechanizowania...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIYO - okręt

  Japoński lotniskowiec budowano ja­ko luksusowy statek pasażerski, ale w końcu 1939 r. zmieniono plany. Zwodowany 24 czerwca 1941 r., wraz z bliźniaczym okrętem (zwo­dowanym dwa dni później) Junyo wziął udział w walkach o *Guadal-canal. 20 czerwca 1944 r. w czasie bitwy na Morzu ^Filipińskim został...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HITLER ADOLF (1889-1945) - dyktator III Rzeszy

  Przywódca nazistowskiej partii NSDAP, w 1933 r. przejął władzę dyktatorską w Niemczech, którą wykorzystał do złamania postano­wień traktatowych i rozpoczęcia wojny światowej. Pierwszym znanym protoplastą Adolfa Hitlera był urodzony w 1837 r. Alois - nieślubny syn Ma­rii Anny Schicklgruber...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /8 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIROSZIMA - miasto i port

  Miasto w Japonii (ok. 250 tys. mie­szkańców w 1945 r.), na które6 września 1945 r. amerykański sa­molot zrzucił bombę *atomową.Decyzję o zbombardowaniu nukle­arnym jednego z japońskich miastpodjął prezydent Harry *Trumanw kwietniu 1945 r. Specjaliści woj­skowi, uwzględniając warunki tere­nowe, sposób...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIROHITO (1901-1989) - cesarz Japonii

  Po pięcioletnim okresie regencji, w 1926 r. objął tron Japonii po ojcu Yoshihito. Nimb boskości otaczają­cy cesarza stawiał go poza bieżący­mi sprawami politycznymi i dlatego trudno ocenić rolę, jako odegrał w planowaniu i realizacji podbojów japońskich. Tuż przed wybuchem wojny w Europie w 1939 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIMMLER HEINRICH (1900-1945) - Reichsfuhrer SS

  Fanatyczny zwolennik nazizmu, zorganizował gigantyczny aparat terroru i masowej eksterminacji przeciwników politycznych oraz ludności podbitych państw. Członek nazistowskiej partii NSDAP od 1925 r., zastępca dowód­cy w osobistej straży Adolfa Hitlera Schutzstaffeln (*SS) od 1927 r., dwa lata później stanął...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /3 878

  praca w formacie txt

Do góry