Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  KLEEBERG FRANCISZEK (1888-1941) - generał

  Polski oficer, syn powstańca z 1863 r., służbę wojskową roz­począł w 1908 r. w 2 pułku hau­bic polowych artylerii austriackiej. Następnie podjął studia w Wyższej Szkole Wojennej, które przerwał wybuch I wojny światowej. W ma­ju 1915 r. został odkomenderowany do II Brygady Legionów. W Woj­sku Polskim...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KING GEORGE V - okręt

  Pancernik brytyjski zwodowany 21 lutego 1939 r., wszedł do służby w drugiej połowie 1940 r. Cztery pozostałe okręty tego typu {*Prince of Wales, *Duke of York, Anson, Howe) weszły do linii w 1941 i 1942 r.; były to jedne z najsilniej opancerzonych okrętów świata, ustępując pod tym względem je­dynie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KING ERNEST JOSEPH (1878-1956) - admirał

  Wybitny amerykański dowódca, ab­solwent Akademii Morskiej, którą ukończył w 1901 r. W czasie I woj­ny światowej służył na niszczycielu i w sztabie atlantyckiej floty pancer­ników (Atlantic Fleefs Battleship Force). W latach 1923-26 był do­wódcą bazy okrętów podwodnych, a następnie dowodził lotniskowcem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIMMEL HUSBAND E. (1882-1968) - admirał

  Oficer amerykański, żołnierz I woj­ny światowej, w lutym 1941 r. objął stanowisko dowódcy amerykań­skiej Floty Pacyfiku stacjonującej w *Pearl Harbor. Po japońskim ataku został odwołany do Sta­nów Zjednoczonych, gdzie stanął przed komisją śledczą badającą przyczyny dotkliwej klęski sił...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIJÓW - walki 1941-43

  W pierwszej połowie lipca 1941 r. wojska niemieckie Grupy Armii „Południe" (Heeresgruppe „Siid") pod dowództwem feldmarsz. Gerda von *Rundstedta podeszły od za­chodu do Kijowa i, aby uniknąć walk na ulicach miasta, skierowały się na południe, wzdłuż Dniepru, przebywając w ciągu 18 dni dy­stans 400 km. W...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KG 200 - pułk lotniczy

  Niemiecka jednostka lotnicza sfor­mowana w lutym 1944 r. w celu prowadzenia operacji specjalnych. Do listopada 1944 r. w jej łonie utworzono 4 grupy:

  I/KG 200 - podporządkowana Głównemu Urzędowi Bezpieczeń­stwa Rzeszy (*RSHA) wyposażona w różne samoloty, w tym zdobycz­ne amerykańskie bombowce, w ce­lu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KESSELRING ALBERT (1885-1960) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej służył jako artylerzysta i oficer sztabu w stopniu majora. Przeniesiony w 1933 r. do lotni­ctwa, mimo swoich 48 lat nauczył się pilotażu. W czerwcu 1936 r. ob­jął stanowisko szefa Sztabu Gene­ralnego *Luftwaffe. Od 1938 r. do­wodził 1 flotą powietrzną...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /2 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KEITEL WILHELM (1882-1946) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej walczył na froncie za­chodnim. W latach 1926-33 kie­rował wydziałem organizacyjnym Truppenamtu (sztabu generalnego Reichswehry). Od 1935 do 1938 r. był szefem Wehrmachtsamt w Mini­sterstwie Wojny. W lutym 1938 r. objął stanowisko szefa NaczelnegoDowództwa...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KEARNY - okręt

  Amerykański niszczyciel storpedo­wany przez niemiecki okręt pod­wodny w październiku 1941 r. pod­czas eskortowania konwoju, był pierwszym okrętem wojennym Sta­nów Zjednoczonych zaatakowanym i uszkodzonym przez niemiecką jednostkę. Incydent ten, w którym zginęło kilku marynarzy, ułatwił prezydentowi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWASAKI KI - 102 („Randy") - samolot

  Konstruktorem dwusilnikowego sa­molotu myśliwskiego i szturmowe­go był Takeo Doi - twórca udanej serii samolotów Ki-45. Przystąpił do pracy w sierpniu 1943 r., gdy armia japońska złożyła zamówienie na samolot tego typu. Pierwszy z trzech prototypów wystartował w marcu 1944 r. Produkcja wersji szturmowej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 503

  praca w formacie txt

Do góry