Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  KONFERENCJE SPRZYMIERZONYCH

  Konferencje i spotkania na szczy­cie przywódców trzech mocarstw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, stały się podstawą kształtowania wspólnej polityki i działań militar­nych oraz struktury powojennego świata. W lutym i marcu 1941 r. w Wa­szyngtonie rozpoczęły się tajne...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /11 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMOROWSKI TADEUSZ (1895-1966) - generał

  Przybrane nazwisko: Jerzy Korab-ski. Pseudonimy: „Bór", „Korczak", „Lawina", „Znicz". Absolwent akademii wojskowej w Wiener-Neustadt, w czasie I woj­ny światowej dowodził plutonem na froncie włoskim i rosyjskim. We wrześniu 1939 r. w stopniu pułkow­nika był zastępcą dowódcy kombi­nowanej brygady kawalerii i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOISO KUNIAKI (1880-1950) - generał

  Japoński oficer, w latach 1932-34był szefem sztabu Armii *Kwan-tuńskiej. W 1939 r. objął stano­wisko ministra ds. kolonii, któresprawował przez rok. Od 1942 r. byłgubernatorem generalnym Korei.Po dymisji premiera Hideki *Tojow październiku 1944 r. przejął sta­nowisko szefa rządu i sprawował jedo...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOGA MINEICHI (1885-1944) - wiceadmirał

  Japoński oficer marynarki, od gru­dnia 1937 r. do października 1939 r. był zastępcą szefa Sztabu Marynar­ki Wojennej.

  W kwietniu 1943 r., po śmierci adm. Isoroku *Yama-moto, przejął dowodzenie japońską marynarką wojenną. Był zwolen­nikiem decydującej bitwy z flotą amerykańską, w której...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOENIG MARIE PIERRE (1898-1970) - marszałek

  Oficer francuski, w stopniu majora dowodził 13 półbrygadą Legii Cu­dzoziemskiej w walkach o *Na-rwik. Po klęsce Francji w 1940 r. dołączył do gen. Charlesa de *Gaulle'a. W 1941 r. walczył w oddziałach Wolnych Francuzów w Erytrei, a następnie dowodził brygadą w Libii (1942 r. - Bir-Ha-keim) i Tunisie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOCK - bitwa 1939 r.

   Ostatnia bitwa kampanii wrześnio­wej, stoczona przez grupę operacyj­ną „Polesie" (utworzona 9 września 1939 r., 28 września przemianowa­na na Samodzielną Grupę Operacyj­ną) dowodzoną przez gen. Franci­szka *Kleeberga z niemiecką 13 dywizją zmotoryzowaną (dowódca gen. P. Otto) oraz 29 dywizją...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KNOX FRANK (1874-1944) - polityk

  Amerykański polityk i publicysta, kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1936 r. z ramienia Partii Republikańskiej. W 1940 r. prezydent Franklin D. Roosevelt powierzył mu stanowisko sekretarza (ministra) marynarki wojennej.

  Atakowany przez członków swojej partii za przyjęcie tej nominacji, odpowiadał...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KNOLL-KOWNACKI EDMUND STANISŁAW (1891-1953) - generał

  Od 1914 do 1917 r. w Legionach Polskich, od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. W czasie woj­ny polsko-bolszewickiej dowodził m. in. brygadą artylerii 1 dywizji piechoty Legionów, a następnie brygadą piechoty tej dywizji.

  W la­tach 1922-24 studiował w Ecole Superieure de Guerre. Po powrocie do kraju...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLUGE HANS GUNTHER von (1882-1944) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer, ciężko ranny pod Verdun w czasie I wojny świato­wej, w 1936 r. objął dowodzenie Gruppenkommando 6, z której w 1939 r. powstała 4 armia. Był przeciwnikiem Adolfa Hitlera i w czasie przygotowań Wehr­machtu do zajęcia Czechosłowacji w 1938 r. zdecydował się działać z zamiarem obalenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEIST EWALD von (1881-1954) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer, uczestnik I wojny światowej, w lutym 1938 r. prze­szedł w stan spoczynku, lecz w sierpniu 1939 r. powrócił do czynnej służby, obejmując dowódz­two XXII korpusu zmotoryzowa­nego w składzie 14 armii, który wyróżnił się w czasie walk w Pol­sce.

  W 1940 r. objął dowodzenie nad dwoma...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /2 096

  praca w formacie txt

Do góry