Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  KUANTAN - bitwa morska 1941 r.

  W rejonie miasta i portu Kuantan na wybrzeżu Półwyspu Malajskiego 10 grudnia 1941 r. brytyjska eskadra *Force Z (dowódca adm. Tom Philips), w której skład wchodziły pancerniki *Prince of Wales i *Re-palse oraz 4 niszczyciele (dwa brytyjskie i dwa australijskie), zo­stała zaatakowana przez samoloty japońskie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYM - bitwy 1941-44

  Opanowanie półwyspu w północ­nej części Morza Czarnego miało dla Niemców istotne znaczenie ze względu na strategiczne położenie tego obszaru. 19 października 1941 r. siedem dywizji piechoty i dwie brygady rumuńskie z 11 ar­mii dowodzonej przez gen. Ericha von *Mansteina uderzyły na ra­dzieckie linie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUPPA KONCERN - koncern zbrojeniowy

  Największy niemiecki koncern zbrojeniowy, powstał w 1811 r., gdy Friedrich Krupp (1787-1826) założył w Essen zakłady Gussstahl Fabrik Friedrich Krupp, produkują­ce stal tyglową. Syn Friedricha -Alfried (1812-1887), uruchomił w zakładach produkcję zbrojenio­wą. Przed 1 wojną światową kon­cern...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUMMLAUF - nakładka na lufę karabinu

  Niemieckie urządzenie montowane na lufie karabinka MK 43 (przemia­nowanego na MP 43, a potem na StG 44) zakrzywiało tor lotu poci­sku pod kątem 30", co umożliwiało rażenie z ukrycia żołnierzy przeciw­nika na odległość do 850 m. Począt­kowo planowano instalowanie „za­krzywionych luf w karabinach Gewehr...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUEGER WALTER (1881-1967) - generał

  Oficer amerykański, dowódca 3 ar­mii amerykańskiej, w styczniu 1943 r. przyjechał do Australii z roz­kazem utworzenia 6 armii, którą za­czął organizować od lutego tego ro­ku. Od czerwca 1943 r. dowodził większością lądowych operacji na południowo-zachodnim Pacyfiku: w Nowej Gwinei, na Wyspach...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROMUSKIT M18, M20 - działa

  Nazwa amerykańskiego działa bez-odrzutowego pochodzi od naz­wisk twórców tej broni (Krogera i Mussera), którzy opracowując swoją konstrukcję wykorzystali nie­mieckie działo kal. 105 mm LG40. Zamek amerykańskiego działa wy­posażony był w kilka dysz pozwala­jących na swobodny przepływ ga­zów prochowych do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRIEGSMARINE - niemiecka marynarka wojenna

  Po I wojnie światowej niemiecką marynarkę wojenną zwycięzcy ograniczyli do niewielkich sił, nie­zdolnych do stworzenia zagrożenia dla ówczesnych potęg morskich: Wielkiej Brytanii i Francji. Traktat wersalski zezwolił Niemcom na po­siadanie 6 pancerników, 6 lekkich krążowników, 12 kontrtorpedow-ców...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /8 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETSCHMER OTTO (ur. 1912) - komandor-porucznik

  As niemieckiej floty podwodnej,rozpoczął służbę w 1930 r. Na po­czątku wojny dowodził U-23, a na­stępnie U-99, na którym odniósł naj­większe sukcesy, zatapiając w ciągu 16 rejsów 41 statków o łącznym tonażu 238 000 BRT i 1 niszczy­ciel. Za te wyczyny otrzymał Krzyż Rycerski z Liśćmi Dębowymi i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETA - inwazja 1941 r.

  Grecka wyspa na Morzu Śródziem­nym, w maju 1941 r. stała się celem niemieckiej powietrzno-morskiej operacji desantowej („Merkur"), w której wzięły udział wchodzące w skład XI korpusu 7 dywizja spa­dochronowa i 5 dywizja górska (do­wódca korpusu gen. Kurt * Student), wsparte przez VIII korpus lotniczy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĄŻOWNIKI POMOCNICZE - uzbrojone statki handlowe

  Silnie uzbrojone okręty handlowe pełniące funkcje pomocnicze lub korsarskie; wprowadzono je do uzbrojenia flot na początku II wojny światowej. Dowództwo *Kriegsmarine uzbroiło 10 szyb­kich statków handlowych, każdy w 6 dział kal. 150 mm, 1 działo kal. 75 mm, 2-6 dział kal. 37 mm, 4-5 działek kal. 20 mm...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /2 469

  praca w formacie txt

Do góry