Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  LANDING VEHICLE TRACKED (LVT) - amfibie

  Amerykański pojazd gąsienicowy przystosowany do poruszania się po lądzie i wodzie, skonstruowany w 1940 r. -jako wzorzec posłużył pojazd używany do niesienia pomo­cy ofiarom powodzi w Kalifornii w 1935 r. Pokaz wojskowej wersji pojazdu nazwanego LVT odbył się 5 listopada 1940 r.

  Próby wypadły pomyślnie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANCASTER, Avro - samolot

  Ciężki bombowiec brytyjski, uzna­ny za najlepszy samolot tego typu z używanych w czasie wojny w Eu­ropie, powstał w polowie 1940 r. Zakłady Avro przystąpiły wówczas do przebudowy nieudanego samolo­tu * Manchester, z którego wykorzy­stano 75% części. W usterzeniu tyl­nym i w centropłacie wprowadzono...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /2 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWANTUŃSKA ARMIA - japońskie oddziały wojskowe

  Japońskie oddziały wojskowe utwo­rzone w 1907 r. dla ochrony południowo mandżurskiej linii kolejo­wej.

  W 1919 r. otrzymały status samodzielnej armii, czemu towa­rzyszyła opinia elitarności ściąga­jąca w szeregi Armii Kwantuńskiej najzdolniejszych oficerów (m.in. późniejszy premier Japonii Hideki *Tojo...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KW - czołg

  Produkcja seryjna radzieckiego ciężkiego czołgu nazwanego KW-1 (od inicjałów ludowego komisarza obrony Klimenta Woroszyłowa), za­projektowanego w 1938 r. przez ze­spół konstruktorów Zakładów im. Kirowa w Leningradzie, ruszyła w 1940 r. Jesienią 1941 r. zakłady ewakuowano do Czelabińska, ale jeszcze przed...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUTRZEBA TADEUSZ (1886-1947) - generał

  Syn oficera armii austriackiej, po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej w Módling i kursu in­żynieryjnego w Szkole Wojennej w Wiedniu rozpoczął służbę w armii austriackiej, gdzie awansował do stopnia kapitana saperów. W 1918 r.wstąpił do Wojska Polskiegoi w 1920 r. był szefem sztabu grupy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KURSK - bitwa 1943 r.

  Rejon tego obwodowego miastaw Rosji liczącego 130 tys. mie­szkańców stał się terenem bitew,który zmieniły w sposób istotny sytuację na całym froncie wscho­dnim. Front o długości 1600 km od Leningradu na północy do Rostowa nad Morzem Azowskim wybrzu­szał się, tworząc tzw. występ kurski o szerokości...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /11 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUROCZKIN PAWIEŁ (ur. 1900) - generał

  Radziecki oficer, absolwent Akade­mii Wojskowej im. Michaiła Frun-zego (1930 r.), w wojnie radziecko--fińskiej był dowódcą 28 korpusu, a następnie dowodził Zabajkalskim i Orłowskim Okręgiem Wojsko­wym.

  W czasie wojny radziecko-niemieckiej dowodził 20 armią, która walczyła w rejonie Smoleń­ska. 24 lipca...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUMULACYJNE ŁADUNKI - ładunki wybuchowe

  Ładunek wybuchowy z wydrąże­niem w kształcie stożka wykorzy­stywał efekt kumulacji, czyli kon­centracji fali detonacyjnej, której wysokoenergetyczne cząsteczki rozpychają cząstki metalu pancerza. Zjawisko kumulacji zaobserwował po raz pierwszy niemiecki inży­nier Franz von Baader w 1792 r. W 1888 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUKIEŁ MARIAN WŁODZIMIERZ (1885-1973) - generał

  Oficer I Brygady Legionów, od 1918 r. służył w Wojsku Polskim,początkowo jako zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. W cza­sie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. wyróżnił się jako dowód­ca pułku-brygady. W 1926 r. pod­czas przewrotu majowego był do­wódcą grupy wojsk rządowych, a w 1930 r., przeniesiony...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUJAWIAK - okręt

  Niszczyciel eskortowy typu Hunt wybudowany dla brytyjskiej mary­narki wojennej w stoczni Vickers--Armstrong Ltd. w Tyne (wodowa­ny 30 października 1940 r. jako Oakley), w maju 1941 r. został przekazany Polskiej Marynarce Wojennej.

  Chrzest bojowy prze­szedł podczas wyprawy w grudniu 1941 r. na *Lofoty, gdy razem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt

Do góry