Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  LIBERTY - statki

  Amerykańskie statki handlowe o pojemności ok. 10 500 DWT, bu­dowane masowo, głównie do trans­portu materiałów wojennych. Ode­grały istotną rolę w 11 wojnie świa­towej, umożliwiając masowe przewozy materiałów wojennych ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii i ZSRR. Przy ich konstruk­cji

  Amerykanie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEYTE ZATOKA - bitwy morskie 1944 r.

  Do obrony Wysp Filipińskich i roz­gromienia amerykańskich sił inwa­zyjnych Japończycy skierowali flo­tę podzieloną na cztery grupy: - centralna wiceadm. Takco Ku-rity (5 pancerników, wśród których były 2 największe okręty świata, *Yamato i Mu-sashi, 10 ciężkich krążowni­ków, 2 lekkie krążowniki. 15...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEYTE - bitwa 1944 r.

  Wyspa w środkowej części Wysp Fi­lipińskich (między Luzonem i Min-danao), zajęta przez wojska japoń­skie 20 kwietnia 1942 r. W 1944 r. Amerykanie, po odzyskaniu części obszarów poludniowo-zachodniego Pacyfiku, postanowili uderzyć na Fi­lipiny, które miały stać się bazą do dalszych operacji przeciwko...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEY ROBERT (1890-1945) - polityk

  Niemiecki polityk, członek partii nazistowskiej (NSDAP) od 1923 r., utracił pracę w koncernie IG Farben ze względu na prowadzenie agitacji politycznej i alkoholizm. W latach 1925-28 był gauleiterem południo­wej Nadrenii. W maju 1933 r. przy­stąpił do likwidowania wolnychzwiązków zawodowych, którychmiejsce...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEXINGTON - okręt

  Nazwę tę nosiły dwa amerykań­skie lotniskowce. Pierwszy, typu Saratoga, zwodowany 7 kwietnia 1925 r., został uszkodzony bomba­mi i torpedami japońskich samolo­tów z lotniskowców *Shokaku i Zuikaku podczas bitwy na Morzu *Koralowym 8 maja 1942 r. Gdy załoga walczyła z pożarem, samo­loty, które wcześniej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEO 451 Liore et OHvier - samolot

  Francuski bombowiec najlepszy samolot *Armee de 1' Air został oblatany 16 stycznia 1937 r. Za­projektował go Jean Mercier. Mi­mo dobrych wyników prób pro­dukcja rozwijała się powoli; do czerwca 1940 r. francuskie siły powietrzne otrzymały tylko 452 z zamówionych 1700 samolotów. Po wybuchu II wojny światowej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LENINO - bitwa 1943 r.

  Miejscowość w Białoruskiej FSRR; w jej rejonie toczyły się walki, w których wzięła udział polska 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem gen.Zygmunta *Berlinga, działająca w składzie radzieckiej 33 armii Frontu Zachodniego. Skierowanie do walki polskiej jednostki miało głównie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LENINGRAD - obrona 1941-44

  Miasto w północno-zachodniej czę­ści Rosji, miało ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne. Fabryki Leningradu dawały 10% krajowej produkcji. Fabryka nr 174 im. Kli-menta Woroszyłowa produkowała czołgi *T-34. W Zakładach im. Kiro­wa skonstruowano ciężki czołg *KW i tam w 1940 r. uruchomiono...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /13 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEND-LEASE

  Amerykańska pożyczka wojenna dla państw sprzymierzonych, udzielana na podstawie ustawy o pożyczce i dzierżawie (Lend--Lease Act) uchwalonej przez Kon­gres Stanów Zjednoczonych 11 marca 1941 r. Upoważniała pre­zydenta do sprzedaży, wydzierża­wiania lub pożyczania materiałów wojennych państwom, których...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEMAY CURTIS E. (1906-1990) - generał

  Amerykański pilot od 1928 r., przed II wojną światową zyskał uznanie jako nawigator US Army Air Corps. W 1942 r. przybył do Wielkiej Bry­tanii w stopniu pułkownika, aby do­wodzić 305 grupą bombową (305 Bomb Group) amerykańskiej 8 ar­mii lotniczej. W grudniu tego roku zaprojektował nową formację...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt

Do góry