Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  LYSANDER, Westland - samolot

  Brytyjski dwumiejscowy samolot towarzyszący, którego prototyp oblatano 15 czerwca 1936 r., rozpo­czął służbą w RAF w końcu 1938 r. Początkowo używany był przez od­działy *Brytyjskiego Korpusu Eks­pedycyjnego, stacjonujące we Francji od września 1939 r., a później po­wszechnie wykorzystywano go w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUZON - bitwy 1941-42, 1944-45

  Największa wyspa (105,7 tys. km2) w archipelagu Wysp Filipińskich, miała szczególne znaczenie strate­giczne - obsadzona przez wojska amerykańskie zamykała flocie ja­pońskiej dostęp do Morza Połu-dniowochińskiego i blokowała możliwość uderzenia na Półwysep Maląjski i *Singapur. Głównodowo­dzący...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /5 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUGER PARABELLUM MODEL 1908 (P08) - pistolet

  W końcu XIX wieku niemiecki ru­sznikarz Georg Luger zmodyfiko­wał pistolet Borchardta z 1894 r. (m.in. zwiększając kaliber z 7,65 mm do 9 mm). Zakłady Deutsche Waffen und Munitionsfabrik (DWM) rozpoczęły seryjną pro­dukcję. Po dalszych udoskonale­niach konstrukcji pistoletu, w 1908 r. wprowadzono go do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUFTWAFFE - niemieckie siły powietrzne

  Niemieckie siły powietrzne powołał do życia tajny rozkaz Adolfa Hitle­ra z 1 marca 1935 r., ogłoszony pu­blicznie 8 dni później. Działania zmierzające do odtworze­nia lotnictwa wojskowego w Niem­czech, prowadzone już w latach dwudziestych, nabrały rozmachu po objęciu władzy przez Hitlera (styczeń 1933...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /9 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUCAS JOHN (1890-1949) - generał

  Amerykański oficer sztabowy, w 1943 r. był zastępcą gen. Dwighta D. *Eisenhowera, dowódcy wojsk amerykańskich na europejskim tea­trze działań wojennych. W styczniu 1944 r. dowodził operacją lądowania wojsk alianckich pod *Anzio-Nettu-no. Po opanowaniu wybrzeża zde­cydował skupić wszystkie siły na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOTNISKOWCE

  Okręty zaopatrzone w pomost umoż­liwiający start i lądowanie samolotów, pojawiły się na morzach w końcu I wojny światowej. W 1917 r. admira­licja brytyjska zdecydowała się na przebudowę statku pasażerskiego Conte Rosso (budowanego dla Włoch) na lotniskowiec o wyporności 15 775 t i długości pokładu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /6 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LÓHR ALEXANDER (1885-1947) - generał

  Austriacki oficer, głównodowodzącylotnictwem Austrii do czasu *Anschlussu w 1938 r. Dowodził 4 flotą powietrzną (Luftflotte) w wojnie z Polską we wrześniu 1939 r. W cza­sie kampanii bałkańskiej 1941 r. je­mu podlegały jednostki lotnicze i spadochronowe, które przeprowa­dziły zwycięską operację...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITWINOW MAKSIM właśc. Meir Wallach (1876-1952) - polityk

  Radziecki polityk, uczestnik ruchu rewolucyjnego od 1898 r. Od 1907 r. przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie poślubił Ivy Low, Angielkę, mającą rozległe koneksje w sferach politycznych. Po zwycię­stwie rewolucji październikowej w 1917 r. został mianowany posłem w Londynie. Od 1921 r. był...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIST WILHELM (1880-1971) - feldmarszałek

  Oficer niemiecki, uczestnik I woj­ny światowej. Od 1923 r. służył w Reichswehrze. Po zajęciu Austrii przez Niemców w 1938 r. dowodził niemieckimi wojskami na terenie te­go kraju. W czasie wojny z Polską we wrześniu 1939 r. dowodził nie­miecką 14 armią w składzie Grupy Armi i „Południe" (Heeresgruppe...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGHTNING P-38, Lockheed - samolot

  Amerykański samolot myśliwski za­projektowany w zakładach Lockheed w 1937 r. na podstawie zamówienia dowództwa Korpusu Sił Powietrz­nych Armii Stanów Zjednoczonych (US Anny Air Corps), poszukujące­go szybkiego samolotu przystosowa­nego do walki na dużej wysokości.Prototyp XP-38 oblatano 27 stycznia 1939 r. i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 860

  praca w formacie txt

Do góry