Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  MAJSKI IWAN (1884-1975) - polityk

  Radziecki ambasador w Londynie od 1932 do 1943 r., działał aktyw­nie na rzecz pozyskania dla swojego kraju jak największej pomocy wo­jennej oraz jak najszybszego otwar­cia drugiego frontu. Odwołany do Moskwy, objął stanowisko zastępcy ludowego komisarza spraw zagra­nicznych i w tym charakterze ucze­stniczył...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAGINOTA LINIA - umocnienia

  System umocnień wzdłuż wscho­dniej granicy Francji, powstał w la­tach 1929-34 z inicjatywy ministra wojny Andre Maginota. Plan roz­mieszczenia fortyfikacji, opracowa­ny w 1926 r. przez Specjalną Komi­sję Obrony Terytorium (Commision Speciale de Defense du Territoire), zaakceptowała rok później Najwyż­sza...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /3 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAGIC - kryptonim

  Wspólna operacja dowództw wojsk lądowych i marynarki wojennej Sta­nów Zjednoczonych podjęta w 1939 r. w celu złamania szyfrów japońskich. Później kryptonim ten wykorzystywano dla oznaczenia ak­cji odczytywania depesz wysyła­nych drogą radiową przez rząd i do­wództwa wojsk Japonii. W tym ce­lu połączono...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADAGASKAR - walki 1942 r.

  Duża wyspa (595 tys. km2) na Oce­anie Indyjskim u wybrzeży Afryki, w chwili wybuchu II wojny świato­wej pozostawała we francuskim władaniu (od końca XIX w.). Gu­bernator wyspy po upadku Francji w czerwcu 1940 r. złożył deklarację wierności rządowi *Vichy, co wo­bec zawarcia traktatu Vichy-Japonia 29...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACZEK STANISŁAW (1892-1995) - generał

  Polski oficer, w czasie I wojny światowej powołany do armii au­striackiej, walczył na froncie wło­skim. W listopadzie 1918 r. rozpo­czął służbę w Wojsku Polskim; na czele ochotniczej kompanii z Kro­sna brał udział w walkach z Ukraiń­cami na terenie Małopolski, a na­stępnie był dowódcą lotnej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACCHI M.C. 202 FOLGORE („Piorun") - samolot

  Najlepszy włoski samolot myśliw­ski; opracował go Mario Castoldi, wykorzystując konstrukcję swojego poprzedniego samolotu *Macchi M.C. 200, który poddał przeróbkom polegającym głównie na zainstalo­waniu silnika Daimler Benz 601 A-l o mocy 1075 KM. Próby prototypu oblatanego 10 sierp­nia 1940 r. wykazały...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACCHI M.C.200 SAETTA („Błyskawica") - samolot

  Włoski jednomiejscowy samolot my­śliwski zaprojektowany przez Mario Castoldiego w 1935 r., oblatany 24 grudnia 1937 r. Próby wykazały, że jest to wytrzymały, zwrotny samolot o dużej prędkości wznoszenia, ale słabo uzbrojony i rozwijający niedo­stateczną prędkość w locie pozio­mym. W 1938 r. wygrał...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACARTHUR DOUGLAS (1880-1984) - generał

  Jeden z najwybitniejszych i najbar­dziej kontrowersyjnych dowódców amerykańskich, absolwent akademii wojskowej West Point (1903), w czasie I wojny światowej był sze­fem sztabu, a następnie dowódca 42 dywizji piechoty walczącej we Francji. W okresie międzywojen­nym m.in. doradca wojskowy prezy­denta Filipin...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁA/5 i ŁA/7 - samoloty

  Skonstruowany przez radzieckiego konstruktora Siemiona Ławoczkina jednomiejscowy myśliwiec o drew­nianej konstrukcji przewyższał pod względem zwrotności niemieckie samoloty myśliwskie *Messersch-mitt Bf 109 i *Focke-Wulf Fwl90A w locie na wysokości do 3600 m. Konstruktor zdecydował się na zastosowanie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAGG/1 i ŁAGG/3 - samoloty

  Zaprojektowany przez radzieckich konstruktorów Siemiona Ławoczki-na, W. Gorbunowa i M. Gudkowa jednomiejscowy myśliwiec ŁAGG/1 (1/22) odbył pierwszy lot w marcu 1939 r. Napęd zapewniał silnik M/105M, a samolot uzbrojony był w działko kal. 20 mm lub 23 mm i dwa najcięższe karabiny maszyno­we kal. 12,7 mm...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt

Do góry