Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  MARDER II (Sd Kfz131) - działo samobieżne

  Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne skonstruowane w maju 1942 r. na podwoziu czołgu * PzKp­fw II, który ze względu na słabe uzbrojenie (1 działko kal. 20 mm i 1 karabin maszynowy) nie mógł jużsprostać wymogom pola bitwy.

  Po­czątkowo zamierzano 50% podwozi przeznaczyć dla dział samobieżnych.W...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANTEUFFEL HASSO von (1897-1978) - generał

  Niemiecki oficer, dowodził dywizją w czasie kampanii północnoafry-kańskiej. Od czerwca 1942 r. dowo­dził na froncie wschodnim 7 dywi­zją pancerną, a następnie dywizją grenadierów pancernych „Gross-deutschland". Od września 1944 r.był dowódcą 5 armii pancernej,która odegrała kluczową rolę w wal­kach w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANSTEINA PLAN

  Plan uderzenia wojsk niemieckich na zachodnią Europę, określany potocz­nie jako plan Mansteina, chociaż gen. Erich von *Manstein nie był autorem całości projektu. Założenia ofensywy opracował we wrześniu-październiku 1939 r. gen. Franz *Halder. Przewi­dywał, że główny ciężar uderzenia przejmie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANSTEIN ERICH von (1887-1973) - feldmarszałek

  Wybitny strateg niemiecki. Syn pru­skiego oficera gen. Eduarda von Le­wińskiego, przyjął nazwisko swoje­go wuja, który go adoptował. Służ­bę wojskową rozpoczął w 1906 r. Walczył w I wojnie światowej, a po jej zakończeniu pozostał w Reichs-wehrze. W 1936 r. został zastępcą szefa sztabu wojsk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANNERHEIMA LINIA - umocnienia

  System fińskich umocnień obron­nych na Przesmyku Karelskim cią­gnących się od jez. Ładoga do Zato­ki Fińskiej, w odległości 25-80 km od granicy fińsko-radzieckiej, wybu­dowany w latach 1929-39 i nazwany imieniem marsz. Carla Gustafa von *Mannerheima. Gdy 30 listopada 1939 r. wojska radzieckie uderzyły na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANNERHEIM CARL GUSTAF EMIL von (1867-1951) - marszałek

  Oficer fiński, jako żołnierz armii ro­syjskiej (przed 1917 r. Finlandia na­leżała do Rosji) brał udział w woj­nie rosyjsko-japońskiej (1904-05) i w I wojnie światowej. W grudniu 1917 r., po uzyskaniu przez Finlan­dię niepodległości, objął naczelne dowództwo armii i w 1918 r. kiero­wał nią w walce z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANCHESTER, Avro - samolot

  Jeden z najbardziej nieudanych bry­tyjskich samolotów bombowych średniego zasięgu. Prototyp obla-tano w lipcu 1939 r., a w końcu 1940 r. pierwsze samoloty dostar­czono 207 dywizjonowi RAF. W nocy z 24 na 25 lutego 1941 r. 6 samolotów dokonało pierwszego nalotu na Brest (Francja).

  Chociaż wszystkie powróciły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALTA - bitwy 1940-43

  Niewielka wyspa 95 km na południe od Sycylii, od 1800 r. należąca do Wielkiej Brytanii, odegrała dużą ro­lę w walkach na Morzu Śródziem­nym, gdyż samoloty startujące z kil­ku lotnisk oraz okręty z bazy w La Valletta atakowały włoskie konwoje z zaopatrzeniem dla wojsk w Afry­ce Północnej. Pierwszy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /3 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALINOWSKI RODION (1898-1967) - marszałek Związku Radzieckiego

  Uczestnik I wojny światowej, od 1919 r. służył w Armii Czerwonej. W chwili wybuchu wojny radziec-ko-niemieckiej (czerwiec 1941 r.)  dowodził 48 korpusem strzelec­kim, a następnie: w sierpniu 1941 r. objął dowództwo 6 armii, w grudniu - Frontu Południowego, w lipcu i sierpniu 1942 r. był zastęp­cą...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALAJE - bitwa 1941-42

  Zdobycie Półwyspu Malajskiego i *Singapuru, największej brytyj­skiej bazy wojskowej w tym rejonie, miało dla Japończyków szczególne znaczenie: umożliwiałoby dostęp do surowców (głównie kauczuku - 38% światowej produkcji, i cyny - 58%) i dawałoby dobre pozycje wyjściowe do uderzenia na Holenderskie Indie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /2 421

  praca w formacie txt

Do góry