Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  MERS EL-KEBIR - bitwa 1940 r.

  Port we francuskiej Algierii, po za­wieszeniu broni w wojnie francu-sko-niemieckiej 22 czerwca 1940 r. stał się jedną z głównych baz fran­cuskiej marynarki wojennej. Od 18 czerwca cumowały tam 2 nowo­czesne pancerniki *Dunkerque i *Strasbourg, 1 stare pancerniki, 6 dużych niszczycieli, zaś w pobli­skiej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MERSA MATRUH - walki 1942 r.

  Niewielki port położony w Egipcie w odległości ok. 200 km na zachód od Aleksandrii, od 1940 r. był wy­suniętą bazą wojsk brytyjskich. W maju 1941 r. stacjonowała tam polska Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, a w czerw­cu 1942 r. oddziały brytyjskiej 8 armii (dowódca gen. Neil Rit-chie) broniły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENZIES STEWART (1890-1968) - polityk

  Brytyjski oficer, w czasie I wojny światowej rozpoczął służbę w wy­wiadzie Mile (nazywanym rów­nież MI6). W listopadzie 1938 r. zo­stał wyznaczony w testamencie sze­fa Secret lntelligence Service (utworzonego w miejsce MI6, acz­kolwiek w dalszym ciągu używano starej nazwy) adm. Hugh Sinclaira na jego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEINKAMPF

  Książka autorstwa Adolfa Hitlera Moja walka. Napisał ją w więzie­niu, gdzie przebywał od grudnia 1923 do kwietnia 1924 r. po nieu­danym zamachu stanu w Mona­chium. Tom pierwszy, opublikowa­ny w lecie 1925 r., zawierał głów­ne założenia programowe nazizmu. Tom drugi ukazał się w 1926 r. Od 1930 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MDI (Ministry of Defence) - organizacja

  Brytyjska organizacja naukowa za­kamuflowana pod nazwą „Minister­stwo Obrony 1", powołana w 1939 r. pod kierownictwem mjr. Millisa Jefferisa w celu konstruowa­nia specjalnych rodzajów broni. W czasie wojny opracowała 26 ty­pów broni, w tym *PIAT-a oraz spe­cjalne wyposażenie używane przez brytyjską 79...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAUS - czołg

  Prace nad skonstruowaniem nie­mieckiego superciężkiego czołgu Ferdinand Porsche rozpoczął w czerwcu 1942 r. na rozkaz Adol­fa Hitlera. Zdecydował się na nie­konwencjonalne rozwiązania: przedział z silnikiem umieścił po­środku wozu, natomiast przedział bojowy z dwoma działami kal. 128 mm i 75 mm...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAUD - organizacja

  Brytyjska organizacja kierowana przez fizyka George'a Thompsona, której celem było ustalenie możli­wości skonstruowania bomby ato­mowej i jej militarnego znaczenia. Pierwotnie działała pod nazwą Podkomitetu ds. bomby U (Sub-committee on the U-bomb), w 1940 r. przyjęła nic nie znaczącą nazwę MAUD. W lipcu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATSUOKA YOSUKE (1880-1946) - polityk

  Japoński polityk, rozpoczął karierę dyplomatyczną wkrótce po ukoń­czeniu studiów w Stanach Zjedo-czonych. W latach 1919-20 uczestniczył w paryskiej konferencji po­kojowej. W 1930 r. zasiadł w parla­mencie z ramienia partii Seiyukai. W latach 1932-33 był przedstawi­cielem Japonii w Lidze Narodów. W lipcu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATAPAN - bitwa 1941 r.

  Bitwa floty włoskiej i brytyjskiej ro­zegrana na wysokości przylądka Ma­tapan na Peloponezie (grecka naz­wa - Tainaron) miała istotne znacze­nie, gdyż podważyła potęgę i ducha walki floty włoskiej. W końcu marca 1941 r. dowództwo marynarki włoskiej skierowało zespół okrętów adm. Ange-lo Jachino...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASCHINENGEWEHR MG 42 - karabin maszynowy

  Niemożność wyposażenia armii w dużą liczbę karabinów maszyno­wych MG 34, których produkcja okazała się zbyt pracochłonna, ko­sztowna i powolna, skłoniła dowódz­two niemieckich wojsk lądowych do poszukiwania broni tańszej i łatwiej­szej w produkcji. Takim karabinem okazał się MG 42. Nie jest pewne...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 494

  praca w formacie txt

Do góry