Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  MITSUBISHI G4M HAMAKI („Betty") - samolot

  Skonstruowany w 1939 r. średnibombowiec japoński miał wielewad, zwłaszcza brakowało silnegouzbrojenia obronnego i opancerzenianajbardziej żywotnych części (m.in.zbiorników paliwa). W efekcie byłłatwym celem dla amerykańskich sa­molotów myśliwskich, których poci­ski z reguły powodowały pożari...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSUBISHI G3M („Neli") - samolot

  Budowę japońskiego średniego bom­bowca dalekiego zasięgu rozpoczęto w całkowitej tajemnicy w 1933 r. z inicjatywy szefa wydziału technicz­nego Biura Lotnictwa Japońskiej Ma­rynarki Wojennej Isoroku *Yamamo-to. Według jego planów ten samolot miał współdziałać z samolotami my­śliwskimi i torpedowymi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSCHER MARC (1887-1947) - wiceadmirał

  Pionier amerykańskiego lotnictwa morskiego, w 1942 r. dowodził lotni­skowcem *Homet, z którego wystar­towały samoloty bombowe *B-25 do rajdu na Tokio i kilka innych mias t japońskich. Od kwietnia 1943 r. do­wodził lotnictwem floty stacjonują­cym na Wyspach Salomona. a później objął dowództwo zespołu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISSOURI - okręt

  Pancernik amerykański zwodowa­ny 29 stycznia 1944 r., był jednym z czterech okrętów typu Iowa - naj­większych i najszybszych pancer­ników *US Navy. Rozpoczął służ­bę w połowie czerwca 1944 r.; w walkach na Pacyfiku odegrał ro­lę raczej symboliczną (m.in. 16 lip­ca 1945 r. ostrzelał hutę Nihon i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MINY LĄDOWE

  Ładunki wybuchowe w obudowie, z zapalnikiem, przeznaczone do ni­szczenia żołnierzy i sprzętu wroga, były powszechnie stosowane w cza­sie II wojny światowej. Umieszcza­ne tuż pod powierzchnią ziemi, wy­buchały pod ciężarem pojazdu lub żołnierza, gdy postawił na nich sto­pę lub naciągnął przewód...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /3 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIMOYECQUES - miasto

  Miejscowość w północnej Francji, w rejonie której na początku 1943 r. Niemcy rozpoczęli budowę gigan­tycznej wyrzutni pocisków *V-3.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MILCHKUH („mleczna krowa") - okręty podwodne

  Niemieckie okręty podwodne typu XIV zaopatrujące w paliwo, amuni­cję i żywność *U-booty działające na Atlantyku.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MILCH ERHARD (1892-1972) - feldmarszałek

  Jeden z twórców potęgi niemieckich sił powietrznych (* Luftwaffe), ka­rierę wojskową rozpoczął w czasie I wojny światowej, gdy służył w si­lach lotniczych, a później w straży granicznej i policji. W 1926 r. pod­jął pracę w niemieckich liniach lot­niczych Lufthansa. W 1929 r. został ich dyrektorem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKOŁAJCZYK STANISŁAW (1901-1967) - polityk

  Działacz ruchu ludowego, po kam­panii wrześniowej 1939 r. przedo­stał się przez Węgry do Francji, gdzie w październiku tego roku ob­jął stanowisko wiceprzewodniczą­cego Rady Narodowej Rzeczypo­spolitej Polskiej.

  Od września 1941 r. był wicepremierem i ministi-em spraw wewnętrznych, a 14 lipca 1943 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIG-1 i MIG-3 - samoloty

  Radziecki samolot myśliwski prze­znaczony do walki na dużej wyso­kości, zaprojektowany przez Artio-ma Mikojana i Michaiła Guriewi-cza, oblatano 5 kwietnia 1940 r. jako 1-61. Po zmianie nazewnictwa w * Wojenno-Wozdusznych Siłach nazwano go MiG-1. Okazał się do­brym samolotem w walce na dużej wysokości, ale...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt

Do góry